Sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa.

­

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Gospodarki Komunalnej – III piętro, pokój 314

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 7.6 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- przetłumaczony na język polski akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon,

- przetłumaczony na język polski dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy, w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon,

- upoważnienie od wnioskodawcy dla firmy przewożącej zwłoki lub szczątki ludzkie,

- zaświadczenie firmy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- zgoda administratora cmentarza na pochowanie zwłok.

 

Opłaty

Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia

Do trzech dni.

 

Uwagi

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej pobiera opłatę za wydanie postanowienia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich zmarłej/go z obcego państwa do Rudy Śląskiej,

- wniosek można złożyć za pomocą faksu pod nr 32-248-75-23.

 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

 

Kontakt

tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 4073

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację opublikował:Sabina Szczepanik - Tofil
Informację wytworzył:Alicja Zajda
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.03.2022 15:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.03.2022 15:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.02.2022 11:38 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.03.2021 10:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.03.2021 10:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2020 08:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.11.2015 12:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.11.2015 12:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.12.2009 13:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.11.2009 10:28 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa " (Bartosz Pilny)
15.04.2009 14:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.03.2008 10:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.03.2008 10:51 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa " (Bartosz Pilny)
11.03.2008 10:42 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa" (Bartosz Pilny)
02.01.2007 11:45 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.01.2007 11:45 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzanie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa" (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.01.2007 11:19 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.01.2007 11:09 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.01.2007 10:44 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.01.2007 10:44 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzanie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa" (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.01.2007 10:37 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa" (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.01.2007 10:33 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa" (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.01.2007 10:31 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa" (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.05.2006 13:51 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.05.2006 13:33 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.05.2006 13:33 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątkó ludzkich z obcego państwa" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa" (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.05.2006 13:32 Utworzenie dokumentu. (Sabina Szczepanik - Tofil)