Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych

­

Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych

Na terenie gminy obowiązują następujące podatki i opłaty lokalne (stawki w załączniku poniżej):

1. podatek od nieruchomości,

2. podatek od środków transportowych,

3. opłata targowa,

4. opłata od posiadania psa.

 

Ponadto na terenie gminy pobierane są podatki:

1. rolny,

2. leśny.

 

Podatki i opłaty lokalne reguluje:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

 

Podatek rolny reguluje:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1256).

 

Podatek leśny reguluje:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888).

 

Uchwały odnośnie podatków za 2023 r.

- uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska

- uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

- uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

- uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów

- uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji

Uwaga

Podatki od nieruchomości i środków transportowych płatne są na indywidualne numery kont bankowych. Ponadto poniższe opłaty wpłaca się na następujące konta:

-  opłata targowa: ING BSK S.A. 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

-  od posiadania psów: ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

lub w kasie, pokój nr 13 - na parterze budynku Urzędu Miasta.

 

Sprawy podatkowe w imieniu stron może załatwiać także pełnomocnik posiadający odpowiednie umocowanie. Opłatę za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta pokój 13 lub na konto: ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

Dodatkowych informacji udziela:

- w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:
Pani Aleksandra Borowik – tel. 32/244-90-00 do 010 wew. 5181
- w pozostałym zakresie:
Pani Mirela Hanak – tel. 32/244-90-00 do 010 wew. 5232

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Anna Jastrzębska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2023 11:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.01.2023 11:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.01.2023 11:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.01.2023 11:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.01.2023 11:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.01.2023 11:39 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.01.2023 11:29 Usunięto załącznik uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji.pdf (Barbara Cholewka)
10.01.2023 11:29 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (Barbara Cholewka)
10.01.2023 11:29 Usunięto załącznik uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf (Barbara Cholewka)
10.01.2023 11:29 Usunięto załącznik uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (Barbara Cholewka)
10.01.2023 11:29 Usunięto załącznik uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.pdf (Barbara Cholewka)
04.01.2023 10:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.01.2023 10:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.01.2022 08:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.01.2022 08:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.01.2022 08:13 Dodano załącznik "uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.pdf" (Barbara Cholewka)
05.01.2022 08:13 Dodano załącznik "uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf" (Barbara Cholewka)
05.01.2022 08:13 Dodano załącznik "uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf" (Barbara Cholewka)
05.01.2022 08:12 Usunięto załącznik uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.pdf (Barbara Cholewka)
05.01.2022 08:11 Usunięto załącznik uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (Barbara Cholewka)
05.01.2022 08:11 Usunięto załącznik uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf (Barbara Cholewka)
07.01.2021 14:07 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.01.2021 14:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.01.2021 13:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.01.2021 13:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.01.2021 13:14 Dodano załącznik "uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf" (Barbara Cholewka)
07.01.2021 13:14 Dodano załącznik "uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf" (Barbara Cholewka)
07.01.2021 13:13 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (Barbara Cholewka)
07.01.2021 13:13 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf (Barbara Cholewka)
07.01.2021 13:12 Usunięto załącznik uchwała - pomoc regionalna.pdf (Barbara Cholewka)
31.01.2020 12:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2020 12:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2020 12:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.01.2020 09:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.01.2020 12:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.01.2020 12:41 Dodano załącznik "zał - Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf" (Barbara Cholewka)
10.01.2020 12:41 Dodano załącznik "zał - Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf" (Barbara Cholewka)
10.01.2020 12:41 Dodano załącznik "zał - Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf" (Barbara Cholewka)
10.01.2020 12:41 Usunięto załącznik zał - uch_137 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (Barbara Cholewka)
10.01.2020 12:40 Usunięto załącznik zał - uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (Barbara Cholewka)
10.01.2020 12:39 Usunięto załącznik zał - uchwała - opłata od posiadania psów.pdf (Barbara Cholewka)
10.01.2020 12:39 Usunięto załącznik zał - uchwała - zmieniająca formularze podatkowe.pdf (Barbara Cholewka)
11.10.2019 12:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
10.07.2019 13:24 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
31.12.2018 08:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.12.2018 08:46 Dodano załącznik "zał - uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf" (Barbara Cholewka)
31.12.2018 08:46 Dodano załącznik "zał - uchwała - pomoc regionalna.pdf" (Barbara Cholewka)
31.12.2018 08:46 Dodano załącznik "zał - uchwała - zmieniająca formularze podatkowe.pdf" (Barbara Cholewka)
31.12.2018 08:46 Dodano załącznik "zał - uchwała - opłata od posiadania psów.pdf" (Barbara Cholewka)
31.12.2018 08:44 Usunięto załącznik zał - uch_58 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska.PDF (Barbara Cholewka)
31.12.2018 08:44 Usunięto załącznik zał - uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (Barbara Cholewka)
31.12.2018 08:43 Usunięto załącznik zał - uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.pdf (Barbara Cholewka)
31.12.2018 08:43 Usunięto załącznik zał - uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf (Barbara Cholewka)
30.10.2017 14:46 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
30.10.2017 14:46 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
30.10.2017 14:46 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
30.10.2017 14:46 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
30.10.2017 14:46 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
30.10.2017 14:45 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
30.10.2017 14:45 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
30.10.2017 14:45 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
30.10.2017 14:44 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
30.10.2017 14:44 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
15.12.2016 13:06 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.12.2016 13:06 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.12.2016 13:06 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.12.2016 13:06 Dodano załącznik "zał " (Bartosz Pilny)
15.12.2016 13:06 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.12.2016 12:47 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
15.12.2016 12:47 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
15.12.2016 12:47 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
15.12.2016 12:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:18 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:18 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:17 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:17 Usunięto załącznik załącznik (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:17 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 10:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.01.2015 12:27 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.01.2015 12:27 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.01.2015 12:26 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
09.01.2015 09:58 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
09.01.2015 09:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.01.2015 09:56 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.06.2014 08:21 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.06.2014 08:20 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.05.2014 13:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.05.2014 13:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.11.2013 14:35 Usunięto załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
20.11.2013 14:35 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
20.11.2013 14:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2013 09:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.12.2012 12:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.12.2012 12:10 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
17.12.2012 12:10 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
17.12.2012 12:09 Usunięto załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
17.12.2012 12:09 Usunięto załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
17.12.2012 11:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.01.2012 17:10 Dodano załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
05.01.2012 17:10 Dodano załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
05.01.2012 17:10 Dodano załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
05.01.2012 17:10 Dodano załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
05.01.2012 17:10 Usunięto załącznik "Opłata targowa - stawki" (Bartosz Pilny)
05.01.2012 17:09 Usunięto załącznik "Podatek od nieruchomości - stawki" (Bartosz Pilny)
05.01.2012 17:09 Usunięto załącznik "Podatek od środków transportowych - stawki " (Bartosz Pilny)
05.01.2012 17:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2011 09:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2011 09:33 Dodano załącznik "Podatek od środków transportowych - stawki " (Bartosz Pilny)
25.01.2011 09:32 Usunięto załącznik "Podatek od środków transportowych - stawki" (Bartosz Pilny)
15.12.2010 09:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.12.2009 14:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.12.2009 14:17 Usunięto załącznik "Podatek od nieruchomości - zwolnienia" (Bartosz Pilny)
14.12.2009 14:16 Usunięto załącznik "Podatek od środków transportowych - stawki" (Bartosz Pilny)
14.12.2009 14:15 Usunięto załącznik "Podatek od nieruchomości - stawki" (Bartosz Pilny)
14.12.2009 14:15 Dodano załącznik "Opłata targowa - stawki" (Bartosz Pilny)
14.12.2009 14:15 Dodano załącznik "Podatek od nieruchomości - stawki" (Bartosz Pilny)
14.12.2009 14:15 Dodano załącznik "Podatek od środków transportowych - stawki" (Bartosz Pilny)
14.12.2009 14:12 Usunięto załącznik "Opłata od posiadania psów" (Bartosz Pilny)
14.12.2009 14:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.08.2009 12:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.08.2009 12:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.03.2009 15:57 Dodano załącznik "Podatek od nieruchomości - zwolnienia" (Bartosz Pilny)
10.03.2009 15:57 Dodano załącznik "Opłata od posiadania psów" (Bartosz Pilny)
10.03.2009 15:57 Dodano załącznik "Podatek od środków transportowych - stawki" (Bartosz Pilny)
10.03.2009 15:57 Dodano załącznik "Podatek od nieruchomości - stawki" (Bartosz Pilny)
10.03.2009 15:53 Usunięto załącznik "Uchwała 25/III/2006r." (Bartosz Pilny)
10.03.2009 15:52 Dodano załącznik "Uchwała 25/III/2006r." (Bartosz Pilny)
10.03.2009 15:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.03.2009 15:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.03.2009 15:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.02.2008 11:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.02.2008 11:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.02.2005 10:49 Edycja dokumentu (Barbara Wanisz)
02.12.2004 12:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 17:06 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)