Praca, praktyki, staże

­

Praca

O przyjęcie do pracy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska można ubiegać się w ramach ogłaszanych naborów na wolne stanowiska urzędnicze. Ogłoszenia zamieszczane są w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Nabory na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, są otwarte i konkurencyjne. Skład  i zasady pracy komisji rekrutacyjnych, prowadzących nabory określa zarządzenie nr PC.ORG.0151 – 165/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 lutego 2009 r. wraz ze zmianami.

Dokumenty aplikacyjne na nabór należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców po ukazaniu się ogłoszenia o naborze, w terminie podanym w ogłoszeniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na określone w ogłoszeniu niezbędne wymagania kwalifikacyjne, jakie powinien spełniać kandydat na dane stanowisko oraz wykaz wymaganych dokumentów.

Innym zasadom podlegają przyjęcia do pracy na stanowiska pomocnicze i obsługi (np. sprzątaczki, kierowcy, gońcy, konserwatorzy). Stosownie do potrzeb, w Wydziale Kadr analizowane są oferty pracy złożone przez kandydatów w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawy prawne

1. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

-----------------------------------

 

Praktyki

Praktykę w Urzędzie Miasta można załatwić pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W zgłoszeniu koniecznie należy przedłożyć plan/harmonogram praktyki, podać planowany termin i czas trwania praktyki.  Można również określić miejsce planowanej praktyki (nazwa wydziału). Ponieważ miesięcznie praktykę może odbywać maksymalnie 10–ciu praktykantów, a zainteresowanie jest duże, rezerwacji miejsca warto dokonać z dużym wyprzedzeniem.

Przed rozpoczęciem praktyki należy dostarczyć dwa egzemplarze umowy (porozumienia) o organizacji praktyki, podpisanej przez osobę upoważnioną ze strony szkoły/uczelni i program praktyki. Po podpisaniu umowy przez przedstawiciela Urzędu Miasta jeden egzemplarz jest odsyłany do szkoły/uczelni.

 

-----------------------------------

 

Staże

Staże w Urzędzie Miasta organizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, dlatego staż należy załatwiać za pośrednictwem PUP, chociaż nie wyklucza się możliwości złożenia dokumentów (podania i CV) w Urzędzie Miasta, w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Aplikacje składane w Urzędzie Miasta przekazywane są do PUP, który kierując się określonymi wymogami sprawdza, czy dana osoba może być skierowana na staż. Nabór kandydatów do odbycia stażu prowadzony jest w zależności od potrzeb. Po zakwalifikowaniu kandydata na staż, PUP kontaktuje się bezpośrednio z zainteresowanym.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Salzberg – tel. 244-90-47 wew. 1201

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Praca, praktyki, staże
Podmiot udostępniający informację:Wydział Kadr
Informację opublikował:Aleksandra Czaja
Informację wytworzył:Anna Boruta
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.12.2006 14:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.10.2021 16:56 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
21.10.2021 16:56 Dodano załącznik "oświadczenia BIP.doc" (Joanna Salzberg)
21.10.2021 16:55 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE.doc (Joanna Salzberg)
21.10.2021 16:54 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE.doc" (Joanna Salzberg)
21.10.2021 16:54 Usunięto załącznik oświadczenia.pdf (Joanna Salzberg)
21.10.2021 16:52 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
21.10.2021 16:51 Dodano załącznik "Kwestionariusz os. - kandydat.docx" (Joanna Salzberg)
21.10.2021 16:51 Usunięto załącznik kwestionariusz.pdf (Joanna Salzberg)
31.05.2019 11:46 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
31.05.2019 11:46 Dodano załącznik "oświadczenia (niekaralność, nieposzlakowana opinia) - oświadczenia.pdf" (Joanna Salzberg)
31.05.2019 11:45 Usunięto załącznik oświadczenia (niekaralność, nieposzlakowana opinia) - oświadczenia.pdf (Joanna Salzberg)
17.05.2019 14:43 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
17.05.2019 14:33 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
17.05.2019 14:32 Dodano załącznik "kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy - kwestionariusz.pdf" (Joanna Salzberg)
17.05.2019 14:29 Usunięto załącznik Kwestionariusz osobowy - kwestionariusz.pdf (Joanna Salzberg)
17.05.2019 14:29 Usunięto załącznik informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula RODO.docx (Joanna Salzberg)
17.05.2019 14:26 Usunięto załącznik zał - Zasady naboru - 165 po zmianie nr 65.pdf (Joanna Salzberg)
10.05.2019 14:41 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
10.05.2019 14:39 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
10.05.2019 14:38 Dodano załącznik "nienaganna opinia ( tylko dla kandydatów do Straży Miejskiej) - nienaganna opinia.pdf" (Joanna Salzberg)
10.05.2019 14:35 Dodano załącznik "oświadczenia (niekaralność, nieposzlakowana opinia) - oświadczenia.pdf" (Joanna Salzberg)
10.05.2019 14:34 Usunięto załącznik oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,korzystaniu z pełni praw publicznych,braku skazania za przestępstwa - oświadczenie1.doc (Joanna Salzberg)
10.05.2019 14:33 Usunięto załącznik zgoda na przetwarzanie danych osobowych - formularz wyrażenia zgody.docx (Joanna Salzberg)
10.05.2019 14:33 Usunięto załącznik nieposzlakowana opinia - nieposzlakowana opinia.doc (Joanna Salzberg)
10.05.2019 14:33 Usunięto załącznik nienaganna opinia ( tylko dla kandydatów do Straży Miejskiej) - nienaganna opinia.docx (Joanna Salzberg)
26.10.2018 14:37 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
26.10.2018 14:37 Dodano załącznik "informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula RODO.docx" (Joanna Salzberg)
26.10.2018 14:37 Dodano załącznik "nienaganna opinia ( tylko dla kandydatów do Straży Miejskiej) - nienaganna opinia.docx" (Joanna Salzberg)
15.10.2018 13:14 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
15.10.2018 13:14 Dodano załącznik "nieposzlakowana opinia - nieposzlakowana opinia.doc" (Joanna Salzberg)
15.10.2018 13:14 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
15.10.2018 13:14 Usunięto załącznik oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - nieposzlakowana opinia.doc (Joanna Salzberg)
04.06.2018 15:34 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
04.06.2018 15:34 Dodano załącznik "zgoda na przetwarzanie danych osobowych - formularz wyrażenia zgody.docx" (Joanna Salzberg)
04.06.2018 15:33 Dodano załącznik "oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - nieposzlakowana opinia.doc" (Joanna Salzberg)
04.06.2018 15:32 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
04.06.2018 15:32 Usunięto załącznik zgoda na przetwarzanie danych osobowych - oświadcz.o przetw.danych osobowych_zm.doc (Joanna Salzberg)
29.05.2017 13:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.05.2017 13:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.02.2016 13:56 Edycja dokumentu (Aleksandra Czaja)
17.02.2016 13:55 Dodano załącznik "zgoda na przetwarzanie danych osobowych " (Aleksandra Czaja)
17.02.2016 13:53 Usunięto załącznik zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Aleksandra Czaja)
02.12.2015 12:22 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
02.12.2015 12:18 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
02.12.2015 12:18 Dodano załącznik "oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,korzystaniu z pełni praw publicznych,braku skazania za przestępstwa" (Joanna Salzberg)
02.12.2015 12:15 Usunięto załącznik oświadczenie o braku skazania za przestępstwa (Joanna Salzberg)
02.12.2015 12:14 Dodano załącznik "oświadczenie o braku skazania za przestępstwa" (Joanna Salzberg)
02.12.2015 11:57 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
02.12.2015 11:57 Usunięto załącznik oświadczenie o niekaralności (Joanna Salzberg)
02.12.2015 11:45 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
02.12.2015 11:44 Dodano załącznik "zgoda na przetwarzanie danych osobowych" (Joanna Salzberg)
02.12.2015 11:42 Usunięto załącznik oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (Joanna Salzberg)
27.05.2015 11:27 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
27.05.2015 10:46 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
08.10.2014 14:30 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
08.10.2014 14:27 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
15.09.2014 14:55 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
15.09.2014 14:48 Usunięto załącznik "oświadczenie dotyczące obowiazku alimentacyjnego" (Joanna Salzberg)
15.09.2014 14:48 Usunięto załącznik "oświadczenie dotyczące wladzy rodzicielskiej" (Joanna Salzberg)
15.09.2014 14:48 Dodano załącznik "oświadczenie o niekaralności" (Joanna Salzberg)
15.09.2014 14:47 Usunięto załącznik "oświadczenie o niekaralności" (Joanna Salzberg)
15.09.2014 13:59 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
15.09.2014 13:57 Dodano załącznik "oświadczenie o niekaralności" (Joanna Salzberg)
15.09.2014 13:56 Usunięto załącznik "oświadczenie o niekaralności" (Joanna Salzberg)
31.07.2014 17:00 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
31.07.2014 16:59 Dodano załącznik "oświadczenie dotyczące wladzy rodzicielskiej" (Joanna Salzberg)
31.07.2014 16:58 Dodano załącznik "oświadczenie dotyczące obowiazku alimentacyjnego" (Joanna Salzberg)
31.07.2014 16:58 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
31.07.2014 16:57 Usunięto załącznik "oświadczenie o aplikowaniu" (Joanna Salzberg)
17.12.2013 13:55 Dodano załącznik "oświadczenie o aplikowaniu" (Bartosz Pilny)
19.06.2013 09:56 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
19.06.2013 09:56 Dodano załącznik "oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych" (Joanna Salzberg)
19.06.2013 09:54 Dodano załącznik "oświadczenie o niekaralności" (Joanna Salzberg)
19.06.2013 09:53 Usunięto załącznik "Oświadczenia - o danych osobowych i o niekaralności " (Joanna Salzberg)
25.04.2013 15:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.04.2013 15:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.04.2013 14:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.04.2013 14:28 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.04.2013 14:27 Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 165/09" (Bartosz Pilny)
25.04.2013 14:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.11.2012 15:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.09.2012 13:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.09.2012 13:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.12.2009 13:26 Usunięto załącznik "Kwestionariusz osobowy" (Bartosz Pilny)
17.12.2009 13:25 Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy" (Bartosz Pilny)
10.07.2009 09:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.07.2009 15:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.05.2009 11:29 Usunięto załącznik "Oświadczenie - o danych osobowych i o niekaralności " (Bartosz Pilny)
26.05.2009 11:28 Dodano załącznik "Oświadczenia - o danych osobowych i o niekaralności " (Bartosz Pilny)
27.04.2009 13:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.02.2009 13:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.02.2009 13:25 Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 105/08 " (Bartosz Pilny)
13.02.2009 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 165/09" (Bartosz Pilny)
13.02.2009 13:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.02.2009 15:33 Usunięto załącznik "Oświadczenia - o danych osobowych i o niekaralności" (Bartosz Pilny)
10.02.2009 15:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.02.2009 15:31 Dodano załącznik "Oświadczenie - o danych osobowych i o niekaralności " (Bartosz Pilny)
06.01.2009 10:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.09.2008 11:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.06.2008 14:59 Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 4/06 zmieniające 79/05" (Bartosz Pilny)
24.06.2008 14:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 105/08 " (Bartosz Pilny)
24.06.2008 14:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.06.2008 14:58 Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 79/05" (Bartosz Pilny)
11.04.2008 12:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2008 10:45 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenia - o danych osobowych i o niekaralności" na "Oświadczenia - o danych osobowych i o niekaralności" (Bartosz Pilny)
13.03.2008 10:30 Dodano załącznik "Oświadczenia - o danych osobowych i o niekaralności" (Bartosz Pilny)
13.03.2008 10:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2008 09:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.03.2008 16:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 4/06 zmieniające 79/05" (Bartosz Pilny)
12.03.2008 16:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 79/05" (Bartosz Pilny)
12.03.2008 15:56 Zmieniono tytuł załącznika z "kwestionariusz (druk)" na "Kwestionariusz osobowy" (Bartosz Pilny)
12.03.2008 15:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.12.2006 14:10 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Czaja)