Przerejestrowanie pojazdu spoza Rudy Śląskiej lub z tablicami niezalegalizowanymi (tzn. „czarnymi”).

­

Przerejestrowanie pojazdu spoza Rudy Śląskiej

lub z tablicami niezalegalizowanymi (tzn. „czarnymi”)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 9 (parter)

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-  wniosek – formularz 5.1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), który powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub osobę upoważnioną do reprezentowania. W przypadku współwłasności Banku wniosek winien być:

a)   opieczętowany i podpisany przez pracownika Banku, który go reprezentuje i ma do tego stosowne pełnomocnictwo, lub

b)   podpisany przez inna osobę (np. kredytobiorcę) jeżeli posiada ona odrębne upoważnienie wydane przez Bank,

-  dowód własności pojazdu,

-  ostatni dowód rejestracyjny,

-  karta pojazdu - jeżeli była wydana,

-  tablice rejestracyjne (do kasacji),

-  dowód osobisty właściciela pojazdu,

-  zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu w przypadku nieaktualnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym,

-  polisa ubezpieczenia OC.

 

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej wtórników:

- pozwolenie czasowe - 13,50 zł. 
- dowód rejestracyjny - 54,00 zł.
- nalepka kontrolna - 18,50 zł.
- znaki legalizacyjne - 12,50 zł.
- wtórnik karty pojazdu - 75,00 zł. - jeżeli jest wymagany
- tablice rejestracyjne
    samochodowe (2 szt.) - 80,00 zł.
    motocyklowe (1 szt.) - 40,00 zł.
    motorowerowe - 30,00 zł.
    zabytkowe samochodowe - 100,00 zł.
    indywidualne - 1000,00 zł.

oraz

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

- dowód rejestracyjny - 0,50 zł.
- pozwolenie czasowe - 0,50 zł.
- tablice rejestracyjne - 0,50 zł.
- nalepka kontrolna - 0,50 zł.
- karta pojazdu - 0,50 zł.

wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska
 

      - opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

      - opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

Termin załatwienia

Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej rejestracji lub odmowy rejestracji pojazdu można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta  w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dowodu rejestracyjnego lub decyzji o odmowie zarejestrowania pojazdu. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 5082, 5083, 5084, 5086, 5087

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przerejestrowanie pojazdu spoza Rudy Śląskiej lub z tablicami niezalegalizowanymi (tzn. „czarnymi”).
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Data publikacji:06.07.2004 19:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.05.2021 15:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2021 12:11 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 12:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.08.2018 10:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.11.2017 09:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.09.2016 08:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 10:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2015 09:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2015 09:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.05.2015 08:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.03.2014 14:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 10:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.01.2014 11:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 09:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.09.2013 17:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.09.2013 14:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 14:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 12:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 16:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.11.2010 15:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2009 10:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2009 10:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 09:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.10.2008 10:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.09.2008 15:49 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu" (Bartosz Pilny)
19.09.2008 14:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.09.2008 13:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.05.2008 11:43 Usunięto załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju" (Bartosz Pilny)
17.04.2007 08:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.02.2007 10:34 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
26.02.2007 10:32 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
26.02.2007 10:31 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o rejestrację pojazdu" na "Wniosek o rejestrację pojazdu" (Sławomir Kowolik)
26.02.2007 10:30 Dodano załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju" (Sławomir Kowolik)
26.02.2007 10:29 Usunięto załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju" (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 10:20 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 10:17 Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu" (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 10:16 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu" (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 11:12 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 11:11 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 11:01 Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu" (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 11:01 Dodano załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju" (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 10:58 Usunięto załącznik "Karta usługi - "Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju"" (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 10:57 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestracji pojazdu" (Sławomir Kowolik)
13.03.2006 14:23 Usunięto załącznik "Karta usługi - "Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju"" (Sławomir Kowolik)
13.03.2006 14:23 Dodano załącznik "Karta usługi - "Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju"" (Sławomir Kowolik)
23.01.2006 10:04 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.12.2005 12:03 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.12.2005 12:02 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta usługi" na "Karta usługi - "Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju"" (Sławomir Kowolik)
01.12.2005 15:01 Dodano załącznik "Karta usługi" (Sławomir Kowolik)
01.12.2005 15:01 Usunięto załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju" (Sławomir Kowolik)
23.11.2005 09:42 Dodano załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju" (Bartosz Pilny)
15.11.2005 10:17 Dodano załącznik "Wniosek o rejestracji pojazdu" (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 10:16 Usunięto załącznik "Wniosek o przerejestrowanie pojazdu spoza Rudy Śląskiej" (Sławomir Kowolik)
19.10.2005 12:33 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.10.2005 12:13 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.10.2005 12:11 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 11:19 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 14:52 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:03 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:03 Dodano załącznik "Wniosek o przerejestrowanie pojazdu spoza Rudy Śląskiej" (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:02 Usunięto załącznik "pobierz wniosek" (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:01 Edycja dokumentu - zmiana załącznika (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:00 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 11:31 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.03.2005 12:36 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.03.2005 12:36 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.03.2005 12:33 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 19:50 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)