Rejestracja pojazdu z dopuszczeniem jednostkowym

­

Rejestracja pojazdu z dopuszczeniem jednostkowym

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – parter, pok. 12

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek – formularz 5.3 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”) wraz z zawartym w nim oświadczeniem,

-    dopuszczenie jednostkowe pojazdu o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym,

-    dowód osobisty właściciela pojazdu,

-    badanie techniczne wykonane w jednostce uprawnionej do przeprowadzenia badań potwierdzających spełnienie odpowiednich wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

 

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej wtórników:

- pozwolenie czasowe - 13,50 zł. 
- dowód rejestracyjny - 54,00 zł.
- nalepka kontrolna - 18,50 zł.
- znaki legalizacyjne - 12,50 zł.
- tablice rejestracyjne
    samochodowe (2 szt.) - 80,00 zł.
    motocyklowe (1 szt.) - 40,00 zł.
    motorowerowe - 30,00 zł.
    indywidualne - 1000,00 zł.

oraz

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

- dowód rejestracyjny - 0,50 zł.
- pozwolenie czasowe - 0,50 zł.
- tablice rejestracyjne - 0,50 zł.
- nalepka legalizacyjna - 0,50 zł.

wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska
 

      - opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

      - opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

Termin załatwienia

-  rejestracja i wydanie pozwolenia czasowego – w dniu zgłoszenia wniosku o rejestrację do godz. 15:30, następnego dnia po złożeniu wniosku po godz. 15:30,

-  wydanie stałego dowodu rejestracyjnego – do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej rejestracji lub odmowy rejestracji pojazdu można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dowodu rejestracyjnego lub decyzji o odmowie zarejestrowania pojazdu. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 5082, 5083, 5084, 5086, 5087

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestracja pojazdu z dopuszczeniem jednostkowym
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Data publikacji:06.07.2004 19:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.03.2021 12:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.08.2018 10:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.11.2017 09:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.09.2016 08:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2015 12:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2015 11:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2015 14:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 10:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2015 09:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.05.2015 08:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.03.2014 14:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 10:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.01.2014 12:02 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 09:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.09.2013 09:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 14:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 12:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 17:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.11.2010 15:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2009 10:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2009 10:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 09:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.09.2008 11:34 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie decyzji dotyczącej nadania i wybicia numeru podwozia oraz wykonania tabliczki znamionowej pojazdu oraz oświadczenie o własności podzespołów pojazdu SAM" (Bartosz Pilny)
23.09.2008 11:33 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu "SAM" " (Bartosz Pilny)
23.09.2008 11:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.09.2008 09:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.04.2007 09:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.02.2007 11:06 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 10:46 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 10:43 Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu "SAM" " (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 10:43 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu "SAM" (Sławomir Kowolik)
16.01.2007 10:53 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
16.01.2007 10:53 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 12:11 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 11:51 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o rejestrację pojazdu "SAM" na "Wniosek o rejestrację pojazdu "SAM" (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 11:50 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie decyzji dotyczącej nadania i wybicia numeru podwozia oraz wykonania tabliczki znamionowej pojazdu oraz oświadczenie o własności podzespołów pojazdu SAM" (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 11:50 Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu "SAM" (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 11:41 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu "SAM"" (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 11:41 Usunięto załącznik "Oświadczenie o własności podzespołów służących do zbudowania pojazdu "SAM"" (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 11:39 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie decyzji dotyczącej nadania i wybicia numeru podwozia oraz tabliczki znamionowej pojazdu „SAM”" (Sławomir Kowolik)
23.01.2006 11:02 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.12.2005 12:07 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 10:12 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie decyzji dotyczącej nadania i wybicia numeru podwozia oraz tabliczki znamionowej pojazdu „SAM”" (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 10:12 Dodano załącznik "Oświadczenie o własności podzespołów służących do zbudowania pojazdu "SAM"" (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 10:12 Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu "SAM"" (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 10:09 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu, którego markę określa się jako "SAM"." (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 10:09 Usunięto załącznik "Wniosek (2) o rejestrację pojazdu, którego markę określa się jako "SAM"." (Sławomir Kowolik)
19.10.2005 12:35 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.10.2005 12:29 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.10.2005 12:28 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.10.2005 12:25 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.05.2005 10:03 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 11:17 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 14:54 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:27 Dodano załącznik "Wniosek (2) o rejestrację pojazdu, którego markę określa się jako "SAM"." (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:27 Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu, którego markę określa się jako "SAM"." (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:26 Edycja dokumentu - dodanie załączników (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:26 Usunięto załącznik "pobierz wniosek" (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 11:33 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.03.2005 11:27 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.03.2005 11:26 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 19:53 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)