Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych - kradzież, zgubienie lub zniszczenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie numeru na tablicy.

­

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
(kradzież, zgubienie lub zniszczenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie numeru na tablicy)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – parter, pok. 6

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek – formularz 5.14 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-  oświadczenie 5.45 (dostępne również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności,

-    dotychczasowy dowód rejestracyjny,

-    karta pojazdu, jeżeli została wydana,

-    zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzający zgłoszenie kradzieży tablic(y) rejestracyjnych(-ej) - w przypadku kradzieży tablic,

-    dowód osobisty właściciela pojazdu.

 

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej wtórników:

- pozwolenie czasowe - 13,50 zł. - w przypadku zmiany nr rej.
- dowód rejestracyjny - 54,00 zł. - w przypadku zmiany nr rej.
- nalepka kontrolna - 18,50 zł. - w przypadku zmiany nr rej.
- znaki legalizacyjne - 12,50 zł.
- tablice rejestracyjne
    samochodowe (2 szt.) - 80,00 zł.
    motocyklowe (1 szt.) - 40,00 zł.
    motorowerowe - 30,00 zł.
    zabytkowe samochodowe - 100,00 zł.
    zabytkowe motocyklowe - 50,00 zł.
    indywidualne - 80,00 zł.

oraz

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

- dowód rejestracyjny - 0,50 zł.
- pozwolenie czasowe - 0,50 zł.
- tablice rejestracyjne - 0,50 zł.
- nalepka kontrolna - 0,50 zł.

wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska
 

      - opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

      - opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

Termin załatwienia

- do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku,

- w przypadku przerejestrowania na nowy nr rejestracyjny – do 30 dni

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wydania wtórnika tablicy rejestracyjnej lub odmowy wydania wtórnika tablicy rejestracyjnej można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wtórnika tablicy rejestracyjnej lub decyzji o odmowie wydania wtórnika tablicy rejestracyjnej. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010  wew. 5060

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych - kradzież, zgubienie lub zniszczenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie numeru na tablicy.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Data publikacji:06.07.2004 20:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.03.2021 12:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2021 12:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.12.2019 08:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.08.2018 10:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.11.2017 09:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.09.2016 18:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 10:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2015 10:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.05.2015 09:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.08.2014 13:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
24.03.2014 15:02 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 11:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 09:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.09.2013 13:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 12:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 17:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.11.2010 15:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2009 11:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 10:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.09.2008 15:51 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych" (Bartosz Pilny)
23.09.2008 13:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.02.2007 09:48 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
09.01.2007 10:49 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
09.01.2007 10:27 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych" (Sławomir Kowolik)
09.01.2007 10:26 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych" (Sławomir Kowolik)
23.01.2006 11:39 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
23.01.2006 11:36 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.01.2006 12:09 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych" (Sławomir Kowolik)
20.01.2006 12:09 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych" (Sławomir Kowolik)
05.12.2005 15:33 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
16.11.2005 09:50 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 09:47 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 09:45 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych" (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 09:42 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie nowych tablic rejestracyjnych" (Sławomir Kowolik)
20.10.2005 10:50 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 10:58 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 15:14 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:48 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie nowych tablic rejestracyjnych" (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:48 Edycja dokumentu - dodanie załącznika (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 11:50 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 20:02 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)