Przebudowa pojazdu lub zmiana rodzaju

­

Przebudowa pojazdu lub zmiana rodzaju

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – parter, pok. 6

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wiosek – formularz 5.10 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-    dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu, wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym zakresie,

-    kopia dokumentu KRS lub zaświadczenie o działalności gospodarczej przedsiębiorcy dokonującego zmian w pojeździe,

-    zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdu,

-    dowód rejestracyjny,

-    dowód osobisty właściciela pojazdu.

 

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

- pozwolenie czasowe - 13,50 zł. 
- dowód rejestracyjny - 54,00 zł.

oraz

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

- dowód rejestracyjny - 0,50 zł.
- pozwolenie czasowe - 0,50 zł.

wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska
 

      - opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

      - opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

Termin załatwienia

-  wydanie pozwolenia czasowego i decyzji o przebudowie pojazdu – w dniu złożenia kompletnego wniosku,

-  wydanie stałego dowodu rejestracyjnego - do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej rejestracji pojazdu po przebudowie lub odmowy rejestracji pojazdu po przebudowie można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dowodu rejestracyjnego lub decyzji o odmowie zarejestrowania pojazdu po przebudowie. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5060

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przebudowa pojazdu lub zmiana rodzaju
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:23.08.2021
Data publikacji:09.09.2022 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.09.2022 12:11 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.09.2022 12:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 09:38 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 09:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.08.2021 08:28 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.08.2021 08:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2021 12:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.08.2018 10:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.11.2017 09:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.09.2016 08:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2015 14:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 10:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2015 10:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.05.2015 09:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.08.2014 10:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
24.03.2014 14:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 11:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 09:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.09.2013 13:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 12:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 17:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.11.2010 15:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2009 11:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 10:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.09.2008 12:59 Usunięto załącznik "Wniosek o zmianę wpisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu związanych z przebudową pojazdu" (Bartosz Pilny)
23.09.2008 11:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.09.2008 11:02 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.09.2008 10:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.02.2007 12:52 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 13:29 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 13:28 Dodano załącznik "Wniosek o zmianę wpisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu związanych z przebudową pojazdu" (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 13:27 Usunięto załącznik "Wniosek o zmianę wpisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu związanych z przebudową pojazdu" (Sławomir Kowolik)
15.01.2007 11:09 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.01.2007 09:50 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.01.2007 09:47 Dodano załącznik "Wniosek o zmianę wpisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu związanych z przebudową pojazdu" (Sławomir Kowolik)
11.01.2007 09:45 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.01.2007 09:26 Usunięto załącznik "Wniosek o zmianę wpisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu związanych z przebudową pojazdu" (Sławomir Kowolik)
23.01.2006 13:30 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
23.01.2006 13:29 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
23.01.2006 13:29 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
06.12.2005 11:49 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.12.2005 15:59 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 08:38 Dodano załącznik "Wniosek o zmianę wpisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu związanych z przebudową pojazdu" (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 08:37 Usunięto załącznik "Wniosek dotyczący przebudowy pojazdu" (Sławomir Kowolik)
20.10.2005 13:53 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
03.05.2005 18:20 Dodano załącznik "Wniosek dotyczący przebudowy pojazdu " (Sławomir Kowolik)
03.05.2005 18:19 Usunięto załącznik "Wniosek dotyczący przebudowy pojazdu" (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 11:10 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 15:03 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 15:02 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 18:15 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 15:39 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
17.03.2005 20:57 Dodano załącznik "Wniosek dotyczący przebudowy pojazdu" (Sławomir Kowolik)
17.03.2005 20:56 Dodano załącznik (Sławomir Kowolik)
17.03.2005 20:51 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.03.2005 10:55 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 20:08 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)