Skierowanie na nadanie i wybicie numeru na nadwoziu/podwoziu oraz wykonanie tabliczki znamionowej.

­

Skierowanie na nadanie i wybicie numeru na nadwoziu/podwoziu oraz wykonanie tabliczki znamionowej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 9 (parter)

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

Skierowanie na nadanie i wybicie numeru

-    wniosek – formularz 5.8 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-    pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego, wskazująca pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczająca ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania w przypadku, gdy numer identyfikacyjny uległ skorodowaniu lub został zniszczony podczas wypadku drogowego lub podczas naprawy.

 

Wykonanie tabliczki znamionowej

-    wniosek – formularz 5.7 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-    zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów potwierdzające brak oryginalnej tabliczki znamionowej - w przypadku braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej.

 

Opłaty

10 zł -   opłata skarbowa od wydanej decyzji wnoszona w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „Skierowanie na nadanie i wybicie numeru”
lub „Wykonanie tabliczki znamionowej”

 

Termin załatwienia

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wydania skierowania na wykonanie tabliczki znamionowej pojazdu (nabicia numeru nadwozia) lub odmowy wydania tej decyzji, można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,

 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5082 do 5087, 5090

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Skierowanie na nadanie i wybicie numeru na nadwoziu/podwoziu oraz wykonanie tabliczki znamionowej.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Data publikacji:06.07.2004 20:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.05.2021 12:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2021 12:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2021 12:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.08.2018 11:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
01.12.2015 12:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2015 14:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 10:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2015 10:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.05.2015 09:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.03.2014 14:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 11:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 09:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.09.2013 13:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.09.2013 14:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 14:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 12:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 17:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.11.2010 15:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2009 11:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 10:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.09.2008 12:21 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie decyzji dotyczącej nadania numeru nadwozia" (Bartosz Pilny)
23.09.2008 12:21 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie decyzji dotyczącej wykonania tabliczki znamionowej pojazdu" (Bartosz Pilny)
23.09.2008 11:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.09.2008 10:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.09.2008 10:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.01.2007 10:51 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.01.2007 10:21 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.01.2007 10:12 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie decyzji dotyczącej nadania numeru nadwozia" (Sławomir Kowolik)
11.01.2007 10:12 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie decyzji dotyczącej wykonania tabliczki znamionowej pojazdu" (Sławomir Kowolik)
11.01.2007 09:54 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie decyzji dotyczącej wykonania tabliczki znamionowej pojazdu" (Sławomir Kowolik)
11.01.2007 09:53 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie decyzji dotyczącej nadania numeru nadwozia" (Sławomir Kowolik)
23.01.2006 13:43 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
06.12.2005 11:53 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
06.12.2005 11:52 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 08:33 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie decyzji dotyczącej wykonania tabliczki znamionowej pojazdu" (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 08:33 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie decyzji dotyczącej nadania numeru nadwozia" (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 08:31 Usunięto załącznik "Wniosek o wykonanie tabliczki znamionowej" (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 08:28 Usunięto załącznik "Wniosek o nadanie (uzupełnienie, korektę) numeru nadwozia pojazdu" (Sławomir Kowolik)
20.10.2005 13:57 Usunięto załącznik "Wniosek o nadanie (uzupełnienie, korektę) numeru silnika" (Sławomir Kowolik)
20.10.2005 13:56 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
03.05.2005 12:25 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
03.05.2005 12:22 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
03.05.2005 12:20 Zmiana załączników (Sławomir Kowolik)
03.05.2005 12:19 Dodano załącznik "Wniosek o wykonanie tabliczki znamionowej " (Sławomir Kowolik)
03.05.2005 12:19 Dodano załącznik "Wniosek o nadanie (uzupełnienie, korektę) numeru silnika " (Sławomir Kowolik)
03.05.2005 12:19 Dodano załącznik "Wniosek o nadanie (uzupełnienie, korektę) numeru nadwozia pojazdu" (Sławomir Kowolik)
03.05.2005 12:16 Usunięto załącznik "Wniosek o wykonanie tabliczki znamionowej" (Sławomir Kowolik)
03.05.2005 12:15 Usunięto załącznik "Wniosek o nadanie (uzupełnienie, korektę) numerów silnika" (Sławomir Kowolik)
03.05.2005 12:14 Usunięto załącznik "Wniosek o nadanie (uzupełnienie, korektę) numerów nadwozia pojazdu" (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 11:11 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 15:03 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 08:59 Dodano załącznik "Wniosek o wykonanie tabliczki znamionowej" (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 08:59 Dodano załącznik "Wniosek o nadanie (uzupełnienie, korektę) numerów nadwozia pojazdu" (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 08:59 Dodano załącznik "Wniosek o nadanie (uzupełnienie, korektę) numerów silnika" (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 08:58 Edycja dokumentu - zmiana załączników (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 08:56 Usunięto załącznik "Przebudowa pojazdów" (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 08:56 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie decyzji kierującej do właściwej stacji kontroli pojazdów" (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 08:56 Usunięto załącznik "Wniosek o wykonanie tabliczki znamionowej" (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 08:50 Dodano załącznik "Wniosek o wykonanie tabliczki znamionowej" (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 08:46 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
17.03.2005 10:10 Dodano załącznik "Przebudowa pojazdów" (Sławomir Kowolik)
17.03.2005 10:10 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie decyzji kierującej do właściwej stacji kontroli pojazdów" (Sławomir Kowolik)
17.03.2005 10:09 Dodano załącznik (Sławomir Kowolik)
09.03.2005 14:32 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
09.03.2005 14:29 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 20:09 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)