Informacje i formularze dotyczące praw jazdy

­

I N F O R M A C J E   I   F O R M U L A R Z E   D O T Y C Z Ą C E

P R A W   J A Z D Y

----------------------------------------------------------------------------

U W A G A

 W celu załatwienia spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, PKK lub dokonywaniem zmian w prawie jazdy należy, po wypisaniu odpowiedniego wniosku, pobrać w automacie biletowym właściwy dla danej sprawy bilet z numerem kolejkowym.

 W danym dniu załatwiane są tylko wnioski złożone wraz z powyższym biletem.

  

Wydruk formularza wniosku o wydanie prawa jazdy

Wzór formularza wniosku dotyczącego wydania prawa jazdy publikowany poniżej, musi być wydrukowany w całości na jednej kartce A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów, w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku. Ze względu na niewielkie marginesy formularza, wydruk na niektórych drukarkach np. laserowych może być niemożliwy.

W przeciwnym przypadku może zajść potrzeba ponownego wypełnienia wniosku na oryginalnym druku dostępnym w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta. Utrudnienia te są podyktowane wymogami technicznymi skanerów odczytujących dane z formularzy.

--------------------------------------------------------

F O R M U L A R Z E

formularz - prawo jazdy

5.25 - zawiadomienie dot. prawa jazdy

5.27 - wydanie kserokopii dokumentu

5.28 - wydanie zaświadczenia

5.34 - oświadczenie – miejsce zamieszkania

5.35 - oświadczenie – odpowiedzialność karna

5.46 - oświadczenie - zgoda rodziców/opiekunów prawnych

5.47 - zawiadomienie o zmianie miejsca zamieszkania

formularz - zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

--------------------------------------------------------

Uzyskanie prawa jazdy po raz pierwszy

Wszystkie sprawy związane z uzyskaniem po raz pierwszy prawa jazdy załatwia się w pierwszej kolejności w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, gdzie na wniosek zakładany jest Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Po wygenerowaniu Numeru PKK należy udać się do wybranego przez siebie  Ośrodka Szkolenia Kierowców.

Po zdaniu egzaminu, należy na rzecz Urzędu Miasta dokonać wpłaty w wysokości 100 zł. ( 0,50 zł. opłata ewidencyjna). Można to zrobić w kasie Urzędu Miasta w pokoju nr 14, lub na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

Nr 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

W przypadku dokonania opłaty za wydanie prawa jazdy lub wtórnika prawa jazdy za pomocą przelewu z konta osobistego, którego właścicielem nie jest wnioskodawca, wymagane jest, aby w "tytule" przelewu zamieszczona została informacja kogo ten przelew dotyczy podając imię i nazwisko wnioskodawcy.

Po wykonaniu przelewu należy poinformować tutejszy Wydział Komunikacji - biuro praw jazdy o dokonanej wpłacie.

 

Dopiero po uiszczeniu wskazanej opłaty Urząd Miasta przesyła dane do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie w celu wyprodukowania prawa jazdy.

--------------------------------------------------------

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - WORD

W województwie śląskim znajduje się kilka oddziałów WORD-u. Poniżej prezentowane są telefony do oddziałów znajdujących się najbliżej Miasta Ruda Śląska.

 

Katowice

ul. Francuska 78

Tel. 32/ 359-30-00

Tychy

ul. Jana Pawła II 3

Tel. 32/ 217-70-90

Bytom

ul. Strzelców Byt. 98

Tel. 32/ 282-99-05

Dąbrowa Górnicza

ul. Tysiąclecia 56

Tel. 32/ 260-08-73

Rybnik

ul. Ekonomiczna 21

Tel. 32/ 739-60-60

Jastrzębie Zdrój

ul. Armii Krajowej 31

Tel. 32/ 476-47-49

 

---------------------------------------------------------------

Sprawdzanie stanu realizacji wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego bądź prawa jazdy

Pod tym linkiem można sprawdzić bezpośrednio w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych stan realizacji wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy.

Uwaga !!!

Jeżeli w trakcie sprawdzania pojawi się informacja o treści:

„Przyjęto dokument w Urzędzie, dokument do odbioru"

nie jest to jednoznaczne z możliwością natychmiastowego odbioru dokumentu. Należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z Referatem Rejestracji Pojazdów lub Referatem Praw Jazdy w celu ustalenia terminu odbioru.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. 322-449-000 do 010 wew. 5080, 5081

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacje i formularze dotyczące praw jazdy
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Data publikacji:06.07.2004 20:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.09.2020 11:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 16:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 16:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 16:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 15:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 15:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 15:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 15:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 15:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.02.2019 13:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.08.2018 09:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
20.06.2018 16:49 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
20.06.2018 16:45 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
21.07.2017 15:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.04.2016 09:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.04.2016 09:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2015 12:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 13:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 13:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 12:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.10.2015 14:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.10.2015 14:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.10.2015 13:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.03.2015 14:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.03.2015 15:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.11.2014 15:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.10.2014 11:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.08.2014 13:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
24.03.2014 15:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 11:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.09.2013 15:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.08.2013 17:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.07.2013 09:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.05.2013 10:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.04.2013 15:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.04.2013 09:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.02.2013 10:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.02.2013 10:02 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.02.2013 11:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2012 11:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.10.2012 11:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.05.2012 14:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
21.05.2012 14:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
08.02.2012 09:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 14:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.01.2012 11:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.06.2011 14:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.06.2011 12:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.06.2011 14:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.06.2011 13:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.06.2011 12:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 16:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.11.2010 13:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.08.2010 12:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.04.2010 10:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.03.2010 09:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.09.2009 08:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.04.2009 12:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.02.2009 15:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.02.2009 14:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.02.2009 14:47 Dokument został odzyskany. (Bartosz Pilny)
02.02.2009 14:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.10.2007 13:07 Dokument usunięto. (Bartosz Pilny)
05.01.2007 09:37 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.01.2007 09:34 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
27.03.2006 11:50 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
21.03.2006 13:58 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
21.03.2006 13:52 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.10.2005 12:40 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.10.2005 12:39 Usunięto załącznik "pobierz wniosek" (Sławomir Kowolik)
24.10.2005 12:39 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 09:55 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 09:54 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
22.03.2005 12:19 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 20:57 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)