Koordynator ds. dostępności

­

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności:

Barbara Łukomska - Piłat

pracownik Wydziału Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta

Kontakt:

tel. 322 449 000, wew. 3251

Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, pok. 325 (III piętro).

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta,
  • identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna:

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miasta Ruda Śląska było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.