Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2005 11:35 DOO.BF.0151-124/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r. dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zle
05.07.2005 11:33 DOO.BF.0151-123/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
05.07.2005 11:30 DOO.BF.0151-122/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu za 2005 r.
05.07.2005 11:26 DOO.BF.0151-121/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
05.07.2005 11:23 DOO.BF.0151-120/05 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
05.07.2005 11:21 DOO.BF.0151-119/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na rok 2005
04.07.2005 09:28 DOO.BF.0151-118/05 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 800/XLII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.06.2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach ..
04.07.2005 09:25 DOO.BF.0151-117/05 Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały Nr 822/XLII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.06.2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 756/XL/2005 Rady Miejskiej z dnia 27.04.2005 r. w sprawi
04.07.2005 09:22 DOO.BF.0151-116/05 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 801/XLII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.06.2005r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
04.07.2005 09:20 DOO.BF.0151-115/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
04.07.2005 09:19 DOO.BF.0151-114/05 Zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na III kwartał 2005r.
04.07.2005 09:16 DOO.BF.0151-113/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na rok 2005
04.07.2005 09:15 DOO.BF.0151-112/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
04.07.2005 09:13 DOO.BF.0151-111/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
04.07.2005 09:04 DOO.BF.0151-110/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
04.07.2005 09:02 DOO.BF.0151-109/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
04.07.2005 08:59 DOO.BF.0151-108/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na rok 2005
04.07.2005 08:58 DOO.BF.0151-107/05 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 5 000 000 zł na okres czterdziestu dni
04.07.2005 08:55 DOO.BF.0151-106/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
04.07.2005 08:54 DOO.BF.0151-105/05 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 5 000 000 zł na okres trzydziestu sześciu dni
04.07.2005 08:51 DOO.BF.0151-104/05 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 5 000 000 zł na okres trzydziestu sześciu dni
04.07.2005 08:48 DOO.BF.0151-103/05 Zarządzenie w sprawie lokat wolnych środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokosci 5.000.000,-/pięćmilionów zł/ na okres dziesięciu dni tj od 14.06.2005 do 23.06.
04.07.2005 08:46 DOO.BF.0151-102/05 Zarządzenie w sprawie lokat wolnych środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokosci 5.000.000,-/pięćmilionów zł/ na okres dziesieciu dni tj od 14.06.2005 do 24.06.2
04.07.2005 08:41 DOO.BF.0151-101/05 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 3 000 000 zł na okres trzydziestu sześciu dni
04.07.2005 08:36 DOO.BF.0151-100/05 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 3 000 000 zł na okres trzydziestu sześciu dni
04.07.2005 08:33 DOO.BF.0151-99/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
04.07.2005 08:30 DOO.BF.0151-98/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na rok 2005
13.06.2005 14:31 DOO.BF.0151-97/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
13.06.2005 14:27 DOO.BF.0151-96/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
13.06.2005 13:49 DOO.BF.0151-94/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
13.06.2005 13:49 DOO.BF.0151-95/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
13.06.2005 13:43 DOO.BF.0151-93/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na rok 2005
13.06.2005 13:42 DOO.BF.0151-92/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
13.06.2005 13:40 DOO.BF.0151-91/05 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 2 036 722.92 zł na okres czterdziestu dni