Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2005 11:42 DOR.BF.0151-151/05 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 5.000.000 na okres jednego miesiąca
04.08.2005 11:25 DOR.BF. 0151-150/05 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 5.000.000 zł na okres jednego miesiąca
04.08.2005 11:07 DOR.BF.0151-149/05 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 3.000.000 zł na okres jednego miesiąca
04.08.2005 10:54 DOO.BF.0151-148/05 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 3.000.000 zl
01.08.2005 11:33 DOO.BF.0151-147/05 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 828/XLIII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 19.07.2005 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r
01.08.2005 11:23 DOO.BF.0151-146/05 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 838/XLIII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 19.07.2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu miasta (.
01.08.2005 11:17 DOO.BF.0151-145/05 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 829/XLIII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 19.07.2005 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005
01.08.2005 11:10 DOO.BF.0151-144/05 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 826/XLIII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 19.07.2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach b
01.08.2005 11:02 DOO.BF.0151-143/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok
01.08.2005 10:59 DOO.BF.0151-142/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok
29.07.2005 15:52 DOO.BF.0151-140/05 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (...)
29.07.2005 15:46 DOO.BF.0151-139/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
19.07.2005 12:52 DOO. BF.0151-138/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie lokaty środków w wysokości 2 048 390,83 zł na okres siedmiu dni
19.07.2005 12:46 DOO. BF.0151-137/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
19.07.2005 12:40 DOO. BF. 0151-136/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
19.07.2005 12:26 DOO. BF. 0151-135/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
19.07.2005 12:20 DOO. BF. 0151-134/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
19.07.2005 12:08 DOO. BF. 0151-133/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
19.07.2005 12:01 DOO. BF. 0151-132/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
19.07.2005 11:49 DOO. BF. 0151-131/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
19.07.2005 11:42 DOO. BF. 0151-130/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r
19.07.2005 11:33 DOO. BF. 0151-129/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
19.07.2005 11:23 DOO. BF. 0151-128/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie lokat wolnych środków z rachunku podstawowego w wysokości 10.000.000 na okres dwudziestupięciu dni tj. od 01.07.2005 do 25.07.2005
19.07.2005 11:15 DOO. BF. 0151-127/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie lokat wolnych środków z rachunku podstawowego w wysokości 5.000.000 na okres osiemnastu dni tj. od 01.07.2005 do 18.07.2005
19.07.2005 11:10 DOO. BF. 0151-126/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie lokat wolnych środków z rachunku podstawowego w wysokości 5.000.000 na okres osiemnastu dni tj. od 01.07.2005 do 18.07.2005
19.07.2005 10:35 DOO. BF. 0151-125/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie lokat wolnych środków z rachunku podstawowego w wysokości 5.000.000 na okres osiemnastu dni.