Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.09.2005 11:29 DOR.BF.0151-179/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie loakty środków w wysokości 3.012.575,34 zł na okres sześciu dni
05.09.2005 11:14 DOR.BF.0151-178/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia formy druków planistycznych do projektu budżetu miasta
05.09.2005 11:10 DOR.BF.0151-177/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
05.09.2005 11:06 DOR.BF.0151-176/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
05.09.2005 11:03 DOR.BF.0151-175/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
05.09.2005 10:55 DOR.BF.0151-174/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu
05.09.2005 10:51 DOR.BF.0151-173/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji
05.09.2005 10:47 DOR.BF.0151-172/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
05.09.2005 10:44 DOR.BF.0151-171/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
05.09.2005 10:27 DOR.BF.0151-170/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2005 r.
05.09.2005 10:13 DOR.BF. 0151-169/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
23.08.2005 14:20 DOR. BF. 0151-168/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na rok 2005
23.08.2005 14:17 DOR. BF. 0151-167/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
23.08.2005 14:14 DOR. BF 0151-166/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
18.08.2005 08:38 DOR BF 0151-165/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
18.08.2005 08:35 DOR BF 0151-164/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu mista na prawach powiatu na 2005 r.
17.08.2005 10:00 DOR 0151-163/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie lokaty środków w wysokości 5.000.000 zł na okres jednego miesiąca
12.08.2005 11:42 DOR BF 0151-162/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie lokat wolnych środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 8 000 000 zł na okres 16 dni (10.08.2005-25.08.2005)
12.08.2005 11:37 DOR BF 0151-161/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
12.08.2005 11:37 DOR BF 0151-161/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
12.08.2005 11:34 DOR BF 0151-160/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
12.08.2005 11:27 DOR BF 0151-159/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
11.08.2005 15:18 DOR BF 0151 158/05 Zarzadzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu mista na prawach powiatu na 2005 r.
11.08.2005 15:01 DOR. BF 0151 157/05 Zarzadzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
04.08.2005 12:49 DOR.BF.0151-156/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
04.08.2005 12:39 DOR.BF.0151-155/05 Zarzadzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
04.08.2005 12:24 DOR. BF. 0151-154/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
04.08.2005 12:15 DOR.BF.0151-153/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
04.08.2005 11:59 DOR.BF.0151-152/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatkow budżetowych miedzy paragrafami budżetu miast na prawach powiatu na 2005 r.