Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.10.2005 10:28 DOR.BF.0151-213/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
04.10.2005 10:24 DOR.BF.0151-212/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
04.10.2005 10:21 DOR.BF.0151-211/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na IV kwartał 2005 r.
04.10.2005 10:19 DOR.BF.0151-210/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
04.10.2005 10:08 DOR.BF.0151-209/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
04.10.2005 09:24 DOR.BF.0151-208/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
04.10.2005 09:04 DOR.BF.01581-207/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. w zakresie zadań rządowych
04.10.2005 08:59 DOR.BF.0151-206/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie lokaty środków w wysokości 5.019.920,21 zł na okres jednego dnia
21.09.2005 12:42 DOR.BF.0151-205/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
21.09.2005 12:37 DOR.BF.0151-204/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
21.09.2005 12:34 DOR.BF.0151-203/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na rok 2005 r.
21.09.2005 12:30 DOR.BF.0151-202/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
21.09.2005 12:24 DOR.BF.0151-201/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
21.09.2005 12:17 DOR.BF.0151-200/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada
21.09.2005 12:13 DOR.BF.0151-199/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
21.09.2005 12:10 DOR.BF.0151-198/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
21.09.2005 12:06 DOR.BF.0151-197/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmin w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
21.09.2005 12:00 DOR.BF.0151-196/05 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmiany zarządzenia Nr DOR. BF.0151-171/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31.08.2005 r. w sprawie dokonania przenisień wydatków budżetowych
16.09.2005 13:00 DOR.BF.0151-195/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie lokaty środków w wysokości 2.000.000 zł na okres dwudziestu dni
15.09.2005 09:10 DOR,BF.0151-194/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przenieiseń wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
15.09.2005 08:52 DOR.BF.0151-193/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
13.09.2005 12:46 DOR.BF.0151-192/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
13.09.2005 12:43 DOR.BF.0151-191/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
13.09.2005 12:40 DOR.BF.0151-190/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
13.09.2005 12:36 DOR.BF.0151-189/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
13.09.2005 12:31 DOR.BF.0151-188/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
13.09.2005 12:23 DOR.BF.0151-187/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach bdżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
09.09.2005 10:20 DOR,BF.0151-186/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie lokaty środków w wysokości 5.000.000 zł na okres jednego miesiaca
09.09.2005 10:17 DOR.BF.0151-185/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie lokaty środków w wysokości 5.000.000 zł na okres jednego miesiąca
09.09.2005 10:14 DOR.BF.0151-184/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie lokaty środków w wysokości 5.000.000 zł na okres jednego miesiąca
07.09.2005 08:59 DOR.BF.0151-183/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 850/XLIV/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.08.2005 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta
06.09.2005 10:43 DOR.BF.0151-182/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 847/XLIV/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.08.2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między dzi
06.09.2005 10:27 DOR.BF.0151-181/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały NR 848/XLIVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.08.2005 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiat
06.09.2005 10:20 DOR.BF.0151-180/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.