Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2005 10:36 860/XLIV/2005 Uchwała nr 860/XLIV/2005 w sprawie skargi Pani * na nieprawidłowość przeprowadzenia przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej czynności służbowych w dniu 11.04.2005 r. oraz inne nieprawidłowośc
08.09.2005 10:33 859/XLIV/2005 Uchwała nr 859/XLIV/2005 w sprawie skargi Pana * na Prezydenta Miasta na brak nadzoru nad komunalnym zasobem mieszkaniowym.
08.09.2005 10:29 858/XLIV/2005 Uchwała nr 858/XLIV/2005 w sprawie uznania za zasadną skargę Pana * na Prezydenta Miasta na przewlekłe i biurokratyczne wydawanie pozwolenia na budowę stacji tankowania auto - gaz przy ul.Kokota.
08.09.2005 10:09 857/XLIV/2005 Uchwała nr 857/XLIV/2005 w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej do wykonania decyzji administracyjnych przewidzianych w art. 90 n us
08.09.2005 10:00 856/XLIV/2005 Uchwała nr 856/XLIV/2005 w sprawie określenia zakresu i formy informacji z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze.
08.09.2005 09:58 855/XLIV/2005 Uchwała nr 855/XLIV/2005 w sprawie trybu prac i procedur uchwalania budżetu miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegołowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
08.09.2005 09:55 854/XLIV/2005 Uchwała nr 854/XLIV/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2005.
08.09.2005 09:53 853/XLIV/2005 Uchwała nr 853/XLIV/2005 w sprawie zabezpieczenia w projektach budżetu miasta na prawach powiatu w latach 2006-2007 środków finansowych na poręczenie kredytu dla Rudzkiego Inkubatora Przedsiębio
08.09.2005 09:44 852/XLIV/2005 Uchwała nr 852/XLIV/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 634/XXXV/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005.
08.09.2005 09:38 851/XLIV/2005 Uchwała nr 851/XLIV/2005 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.
08.09.2005 09:37 850/XLIV/2005 Uchwała nr 850/XLIV/2005 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
08.09.2005 09:35 849/XLIV/2005 Uchwała nr 849/XLIV/2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
08.09.2005 09:33 848/XLIV/2005 Uchwała nr 848/XLIV/2005 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
08.09.2005 09:31 847/XLIV/2005 Uchwała nr 847/XLIV/2005 w sprawie dokonania przenisień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
08.09.2005 09:20 846/XLIV/05 Uchwała nr 846/XLIV/2005 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac renowacyjnych kościoła pw. MB z Lourdes w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
08.09.2005 09:18 845/XLIV/05 Uchwała nr 845/XLIV/2005 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie i odtworzeniu zabytkowych witraży ...
08.09.2005 09:11 844/XLIV/05 Uchwała nr 844/XLIV/2005 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji zabytkowego kościoła p.w. Michała Archan
08.09.2005 09:07 843/XLIV/05 Uchwała nr 843/XLIV/2005 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki z ograniczoną odpwiedzialnością pod firmą "Śląski Park Przemysłowy Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śl. ul
08.09.2005 09:04 842/XLIV/05 Uchwała nr 842/XLIV/2005 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do Rudzkiej Agencji Rozwoju "Inwestor" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul.Wolności 6
08.09.2005 08:59 841/XLIV/05 Uchwała nr 841/XLIV/2005 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o.o." z siedzibą w R
08.09.2005 08:55 839/XLIV/05 Uchwała nr 839/XLIV/2005 w sprawie budowy pływackiego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Rudzie Śl. w Dolinie Kłodnicy.
08.09.2005 08:52 840/XLIV/05 Uchwała nr 840/XLIV/2005 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".