Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2005 10:43 77/IV/2003 uchwała nr 77/IV/2003 w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska
22.09.2005 10:42 78/IV/2003 uchwała nr 78/IV/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 915/LI/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.06.2002 r. w sprawie określenia szczegółowości zasad i trybu umarzania wierzytelności
22.09.2005 10:34 79/IV/2003 uchwała nr 79/IV/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej Poradni Ortodontycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7
22.09.2005 10:30 80/IV/2003 uchwała nr 80/IV/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rehabilitacyjnej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
22.09.2005 10:28 81/IV/2003 uchwała nr 81/IV/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
22.09.2005 09:49 82/IV/2003 uchwała nr 82/IV/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
22.09.2005 09:46 83/IV/2003 uchwała nr 83/IV/2003 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rehabilitacyjnej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
22.09.2005 09:44 84/IV/2003 uchwała nr 84/IV/2003 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
22.09.2005 09:42 85/IV/2003 uchwała nr 85/IV/2003 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
22.09.2005 09:39 86/IV/2003 uchwała nr 86/IV/2003 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Poradni Ortodontycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7
22.09.2005 09:37 87/IV/2003 uchwała nr 87/IV/2003 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
22.09.2005 09:35 88/IV/2003 uchwała nr 88/IV/2003 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
22.09.2005 09:33 89/IV/2003 uchwała nr 89/IV/2003 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rehabilitacyjnej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
22.09.2005 09:30 90/IV/2003 uchwała nr 90/IV/2003 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Poradni Ortodontycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7
22.09.2005 09:27 91/IV/2003 uchwała nr 91/IV/2003 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Poradni Medycyny Szkolnej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
22.09.2005 09:08 92/IV/2003 uchwała nr 92/IV/2003 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
22.09.2005 08:56 93/IV/2003 uchwała nr 93/IV/2003 w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.lecznictwa SPZOZ Szpitala Miejskiego Nr 1 .
21.09.2005 15:26 94/IV/2003 uchwała nr 94/IV/2003 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej na rok 2003
21.09.2005 15:24 95/IV/2003 uchwała nr 95/IV/2003 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Ramowego Programu Promocji Zdrowia dla Miasta Ruda Śląska na 2003 rok
21.09.2005 15:21 96/IV/2003 uchwała nr 96/IV/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru węzła autostrady A-4 w Rudzie Śląskiej - Wirku
21.09.2005 15:19 97/IV/2003 uchwała nr 97/IV/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
21.09.2005 15:17 98/IV/2003 uchwała nr 98/IV/2003 w sprawie zmian osobowych w komisjach stałych Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
21.09.2005 15:15 99/IV/2003 uchwała nr 99/IV/2003 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
21.09.2005 15:13 100/IV/2003 uchwała nr 100/IV/2003 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
21.09.2005 15:11 101/IV/2003 uchwała nr 101/IV/2003 w sprawie skargi * na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
08.09.2005 15:41 102/IV/2003 Uchwała nr 102/IV/2003 w sprawie zmian osobowych w komisjach stałych Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
08.09.2005 15:39 103/IV/2003 Uchwała nr 103/IV/2003 w sprawie zmian osobowych w komisjach stałych Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
08.09.2005 15:38 104/IV/2003 Uchwała nr 104/IV/2003 w sprawie zmian osobowych w Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Rady Miejskiej.
08.09.2005 15:36 105/IV/2003 Uchwała nr 105/IV/2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
08.09.2005 15:33 106/IV/2003 Uchwała nr 106/IV/2003 w sprawie organizacji wspólnej obsługi prawnej dla szkół i placowek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.