Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2012 13:33 SL.210.130.2012 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków (PT)
14.12.2012 13:43 SL.210.123.2012 Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska na 3 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FPW)
14.12.2012 13:38 SL.210.125.2012 Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK - 2)
14.12.2012 13:34 SL.210.124.2012 Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK - 1)
07.12.2012 12:55 SL.210.123.2012 Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru na 3 stanowiska podinspektora w Wydziale Podatków Opłat Lokalnych (FPW)
07.12.2012 12:34 SL.210.125.2012 Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru na 2 stanowiska podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK-2)
26.11.2012 12:13 SL.210.130.2012 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków (PT)
16.11.2012 11:56 SL.210.125.2012 ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK-2)
16.11.2012 11:54 SL.210.124.2012 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK-1)
16.11.2012 11:46 SL.210.123.2012 ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
06.08.2012 14:42 SL.210.67.2012 Informacja uzupełniająca do wyniku naboru na wolne stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej
02.08.2012 13:40 SL.210.67.2012 Informacja o wynikacj naboru na 4 wolne stanowiska aplikantów w Straży Miejskiej
19.07.2012 10:30 SL.210.67.2012 Sprostowanie do ogłoszenia na 4 wolne stanowiska aplikantów w Straży Miejskiej z dnia 13 lipca 2012
13.07.2012 14:18 SL.210.67.2012 Ogłoszenie o naborze na 4 wolne stanowiska pracy aplikantów Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej
28.05.2012 12:34 SL.210.40.2012 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM-4)
15.05.2012 16:07 SL.210.46.2012 Informacja dot. rezygnacji z naboru na 2 wolne stanowiska podispektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FPW)
08.05.2012 15:50 SL.210.28.2012 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy na 1/4 etatu radcy prawnego w Kancelarii Rady Miasta (PR)
07.05.2012 10:50 SL.210.46.2012 ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FPW)
20.04.2012 14:21 SL.210.40.2012 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM-4)
20.03.2012 15:35 SL.210.28.2012 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy na 1/4 etatu Radcy Prawnego w Kancelarii Rady Miasta