Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2005 11:25 909/XLVIII/2005 Uchwała nr 909/XLVIII/2005 w sprawie skargi * na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
07.11.2005 11:23 908/XLVIII/2005 Uchwała nr 908/XLVIII/2005 w sprawie skargi * na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
07.11.2005 11:21 907/XLVIII/2005 Uchwała nr 907/XLVIII/2005 w sprawie skargi * na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
07.11.2005 11:18 906/XLVIII/2005 Uchwała nr 906/XLVIII/2005 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji zabytkowych ławek kościoła Parafii Rzymskokatol
07.11.2005 11:15 905/XLVIII/2005 Uchwała nr 905/XLVIII/2005 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w celu przeprowadzenia kontroli prac remontowych na obiekcie MOSiR - basen w Orzegowie.
07.11.2005 11:13 904/XLVIII/2005 Uchwała nr 904/XLVIII/2005 w sprawie powołania radnego Leona Latki w skład Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
07.11.2005 11:11 903/XLVIII/2005 Uchwała nr 903/XLVIII/2005 w sprawie odwołania radnego Leona Latki ze składu Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
07.11.2005 11:09 902/XLVIII/2005 Uchwała nr 902/XLVIII/2005 w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej.
07.11.2005 11:07 901/XLVIII/2005 Uchwała nr 901/XLVIII/2005 w sprawie upoważnienia dyrektora MZOPO w Rudzie Śląskiej do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w art.90 n ust.1 ustawy o systemie oświaty.
07.11.2005 11:02 900/XLVIII/2005 Uchwała nr 900/XLVIII/2005 w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2006 środków na realizację zadania: "Rozbudowa części rehabilitacyjnej budynku Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci ...
07.11.2005 10:57 899/XLVIII/2005 Uchwała nr 899/XLVIII/2005 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu.
07.11.2005 10:56 898/XLVIII/2005 Uchwała nr 898/XLVIII/2005 w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
07.11.2005 10:54 897/XLVIII/2005 Uchwała nr 897/XLVIII/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2006 r. z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu w rejonie
07.11.2005 10:51 896/XLVIII/2005 Uchwała nr 896/XLVIII/2005 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
07.11.2005 10:47 895/XLVIII/2005 Uchwała nr 895/XLVIII/2005 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do MPGM Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.