Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2005 11:14 910/L/2005 Uchwała nr 910/L/2005 w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Ruda Śląska na złożenie oferty dotyczącej wzięcia udziału Gminy Miasta Ruda Śląska w rokowaniach w sprawie nabycia od Gmi
05.12.2005 11:10 911/L/2005 Uchwała nr 911/L/2005 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
05.12.2005 11:08 912/L/2005 Uchwała nr 912/L/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 634/XXXV/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005.
05.12.2005 11:04 913/L/2005 Uchwała nr 913/L/2005 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
05.12.2005 11:02 914/L/2005 Uchwała nr 914/L/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
05.12.2005 10:59 915/L/2005 Uchwała nr 915/L/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
05.12.2005 10:56 916/L/2005 Uchwała nr 916/L/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
05.12.2005 10:40 917/L/2005 Uchwała nr 917/L/2005 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
05.12.2005 10:39 918/L/2005 Uchwała nr 918/L/2005 w sprawie określenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rudzie Śląskiej.
05.12.2005 10:37 919/L/2005 Uchwała nr 919/L/2005 w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005, zatwierdzonego uchwałą nr 671/XXXVI/2005 Rady Miejskiej .
05.12.2005 10:24 920/L/2005 Uchwała nr 920/L/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 822/XLVII/2002 Rady Miejskiej z dnia 31.01.2002 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska ...
05.12.2005 10:22 921/L/2005 Uchwała nr 921/L/2005 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Ruda Śląska.
05.12.2005 10:20 922/L/2005 Uchwała nr 922/L/2005 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drógi za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi.
05.12.2005 10:18 923/L/2005 Uchwała nr 923/L/2005 w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej - ul.gen. Józefa Hallera.
05.12.2005 10:16 924/L/2005 Uchwała nr 924/L/2005 w sprawie aktu założycielskiego - technikum nr 7, które staje się integralną częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej.
05.12.2005 10:14 925/L/2005 Uchwała nr 925/L/2005 w sprawie uchylenia uchwały nr 85/XII/95 Rady Miejskiej z dnia 30.03.1995 r. w sprawie opiniowania planów ruchu zakładu górniczego.
05.12.2005 10:12 926/L/2005 Uchwała nr 926/L/2005 w sprawie uchylenia uchwały nr 166/XXIII/95 Rady Miejskiej z dn 9.11.95 r. w sprawie ustalenia zasad polityki ekologicznej w związku z prowadzoną działalnością górniczą
05.12.2005 10:09 927/L/2005 Uchwała nr 927/L/2005 w sprawie uchylenia uchwały nr 193/XXVI/96 Rady Miejskiej z dnia 18.01.1996 r. w sprawie wyrażenia intencji uczestniczenia przez Gminę Ruda Śląska w tworzeniu "Programu Bud
05.12.2005 10:05 928/L/2005 Uchwała nr 928/L/2005 w sprawie uchylenia uchwał nr 184/XXV/91, nr 285/XXXVII/96, nr 286/XXXVII/96, nr 287/XXXVII/96 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
05.12.2005 10:01 929/L/2005 Uchwała nr 929/L/2005 w sprawie uchylenia uchwały nr 251/XXX/II/96 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.06.1996 r. w sprawie utworzenia Związku Komunalnego "Rewitalizacja rzeki Rawy" ...
05.12.2005 09:59 930/L/2005 Uchwała nr 930/L/2005 w sprawie uchylenia uchwały nr 200/XXVII/96 Rady Miejskiej z dnia 01.02.1996 r. w sprawie upoważnienia Rejonowego Lekarza Weterynarii Oddziału Rejonowego Wojewódzkiego Zakł
05.12.2005 09:56 931/L/2005 Uchwała nr 931/L/2005 w sprawie uchylenia uchwały nr 375/LI/97 Rady Miejskiej z dnia 25.09.1997 r. w sprawie określenia kierunków działanmia Zarządu Miasta w przebudowie systemu elektroenergetyc
05.12.2005 09:53 932/L/2005 Uchwała nr 932/L/2005 w sprawie uchylenia uchwały nr 242/XXXII/96 Rady Miejskiej z dnia 27.06.1996 r. w sprawie przyjęcia Master Planu gospodarki cieplnej dla miasta Ruda Śląska.
05.12.2005 09:51 933/L/2005 Uchwała nr 933/L/2005 w sprawie nadania sztandaru Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Rudzie Śląskiej - dla którego organem prowadzącym jest miasto Ruda Śl
05.12.2005 09:47 934/L/2005 Uchwała nr 934/L/2005 w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach na terenie miasta Ruda Śląska.
05.12.2005 09:43 935/L/2005 Uchwała nr 935/L/2005 w sprawie skargi * na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska w zakresie wydanego pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego.
05.12.2005 09:40 936/L/2005 Uchwała nr 936/L/2005 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do Rudzkiej Agencji Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul.Wolności 6.
05.12.2005 09:38 937/L/2005 Uchwała nr 937/L/2005 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.