Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2006 13:21 SOR.BF.0151-360/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SOR.BF.0151-348/05 z dnia 27.12.2005 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
13.01.2006 13:18 SOR.BF.0151-359/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta - w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
13.01.2006 13:15 SOR.BF.0151-358/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
12.01.2006 11:48 SOR.BF.0151-357/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach podziału na 2006 r.
12.01.2006 11:46 SOR.BF.0151-356/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na I kwartał 2006 r.,
12.01.2006 11:42 SOR.BF.0151-355/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
12.01.2006 11:40 SOR.BF.0151-354/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
06.01.2006 12:41 SOR.BF.0151-353/05 Zarządzenie Prezydenta MIasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 953/LII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.12.2005 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta
03.01.2006 12:53 SOR.BF.0151-352/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
03.01.2006 12:50 SOR.BF.0151-351/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
03.01.2006 12:49 SOR.BF.0151-350/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
03.01.2006 12:46 SOR.BF.0151-349/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
03.01.2006 12:44 SOR.BF.0151-348/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
03.01.2006 12:39 SOR.BF.0151-347/05 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 942/LI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zmian w dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach budż
03.01.2006 12:36 SOR.BF.0151-346/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na rok 2005
03.01.2006 12:34 SOR.BF.0151-345/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
03.01.2006 12:26 SOR.BF.0151-344/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
03.01.2006 12:24 SOR.BF.0151-343/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
03.01.2006 12:20 SOR.BF.0151-342/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na rok 2005 ,
29.12.2005 11:58 SOR.BF.0151-341/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
29.12.2005 11:57 SOR.BF.0151-340/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. w zakresie zadań rządowych
29.12.2005 11:55 SOR.BF.0151-339/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
29.12.2005 11:52 Nr SOR.BF.0151-338/05 Zarzadzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
29.12.2005 11:49 SOR.BF.0151-337/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
22.12.2005 10:08 SOR.BF.0151-336/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
22.12.2005 09:57 SOR.BF.0151-335/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia zmian do przedłożonego projektu budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006 r.
21.12.2005 11:06 SOR.BF.0151-334/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
21.12.2005 11:03 SOR.BF.0151-333/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
21.12.2005 10:58 SOR.BF.0151-332/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
21.12.2005 10:56 SOR.BF.0151-331/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
21.12.2005 10:53 SOR.BF.0151-330/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
21.12.2005 10:49 SOR.BF.0151-329/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. w zakresie zadań rządowych
21.12.2005 10:49 SOR.BF.0151-329/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. w zakresie zadań rządowych
21.12.2005 10:40 SOR.BF.0151-328/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
21.12.2005 10:37 SOR.BF.0151-327/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
21.12.2005 10:34 SOR.BF.0151-326/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
21.12.2005 10:32 SOR.BF.0151-325/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
21.12.2005 10:29 SOR.BF.0151-324/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. w zakresie zadań rządowych
21.12.2005 10:25 SOR.BF.0151-323/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
21.12.2005 10:19 SOR.BF.0151-322/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
21.12.2005 10:14 SOR.BF.0151-321/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
21.12.2005 10:07 SOR.BF.0151-320/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
21.12.2005 09:43 SOR.BF.0151-319/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
21.12.2005 09:34 SOR.BF.0151-318/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
16.12.2005 14:46 SOR.BF.0151-317/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
13.12.2005 10:12 Nr SOR.BF.0151-316/05 Zarzadzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
13.12.2005 10:09 Nr SOR.BF.0151-315/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. w zakresie zadań rządowych
13.12.2005 10:07 Nr SOR.BF.0151-314/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
13.12.2005 10:04 Nr SOR.BF.0151-313/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,
13.12.2005 10:00 Nr SOR.BF.0151-312/05 Zarzadzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na rok 2005,

1 2 następna