Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2009 13:45 KKS.7624-1/09 Decyzja w spr. ”Przebudowa układu komunikacyjnego dla Bazy Logistycznej przy ul. Oświęcimskiej – Kalinowej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach”.
30.04.2009 13:20 KKS.7624-92/06 Decyzja w spr. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej UMTS oznaczonej numerem GZB-0175-E w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 15 (działka nr 294/31)”.
27.04.2009 10:38 KKS.6210-15/09 Wszczęcie postępowania - przebudowa rowu terenowego znajdującego się pod ulicą Kochłowicką, w związku z przejściem wodociągami PE Dz160 i PE Dz315 pod dnem rowu.
24.04.2009 11:21 KKS.7624-4/09 Obwieszczenie w spr. „Zagospodarowanie terenu MOP-ów Wirek i Halemba przy autostradzie A-4 w rejonie Rudy Śląskiej, zgodnie z wytycznymi GDDKiA po I fazie inwestycji”.
23.04.2009 11:35 KKS.6210-10/09 Wszczęcie postępowania - wykonanie wylotu do potoku Bielszowickiego (...) na odprowadzanie projektowanym wylotem (...) ścieków z przelewu burzowego na kanalizacji ogólnospławnej (...).
22.04.2009 14:00 KKS.6210-3/09 Wszczęcie postępowania - wykonanie urządzeń wodnych związanych z realizacją infrastruktury sportowej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie.
17.04.2009 10:29 KKS.6210-8/09 Wszczęcie postępowania - wykonanie przejścia wodociągiem PE Dz 160 pod projektowanym przepustem na Rowie Kaskadnik w Katowicach.
09.04.2009 08:40 KKS.7624-2/09 Raport o oddziaływaniu na środowisko: „Budowa hali warsztatowej – stacja obsługi środków transportu" - przy ul. Zabrzańskiej 28.
06.04.2009 13:09 KKS.6210-7/09 Wszczęcie postępowania – opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Kochłowickiej 53.
23.03.2009 15:33 KKS.6210-5/09 Wszczęcie postępowania - odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ul. Piłsudskiego.
23.02.2009 15:22 KKS.7624-1/08 Obwieszczenie w spr. „Odprowadzanie wód powierzchniowych z niecki i terenu przyległego w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego w Rudzie Śląskiej".
23.02.2009 15:18 KKS.7624-49/08 Obwieszczenie w spr. ”Zbiorniki technologiczne do magazynowania gazów technicznych dla zasilania instalacji technologicznych w hali produkcyjnej na terenie Śląskiego Parku Przemysłowego (...)".
18.02.2009 12:51 KKS.6210-3/09 Wszczęcie postępowania - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych przy ul. Gwareckiej 2.
12.02.2009 12:38 KKS.7624-28/08 Obwieszczenie w spr. „Modernizacja ulicy 1-go Maja (DW 925) w Rudzie Śląskiej na odcinku od węzła autostradowego A-4 do granicy administracyjnej z miastem Mikołów”.
23.01.2009 12:14 KKS.6210-49/08 Pozwolenie wodnoprawne - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Kłodnicy ze stacji paliw BP „Halemba” (...).
14.01.2009 10:46 KKS.6210-1/09 Wszczęcie postępowania - zabezpieczenie przez zalewaniem terenu w rejonie ul. Basenowej (...).
14.01.2009 10:32 KKS.6210-44/08 Wszczęcie postępowania - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu firmy KEM (...).
13.01.2009 11:22 KKS.6210-46/08 Wszczęcie postępowania - odprowadzanie ścieków przemysłowych do rzeki Czarniawki (...).

poprzednia 1 2