Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2009 11:54 EZ.0114-1-14/09 Wynik konkursu "Akcaj LATO".
04.06.2009 11:25 EZS.50108-12/09 Wynik konkursu „Utworzenie i prowadzenie Centrum Wolontariatu na terenie miasta Ruda Śląska”.
22.05.2009 15:06 EZ.0114-1-8/09 Ogłoszenie konkursu "Akcja LATO".
23.04.2009 11:29 EK.0621-3/09 Wynik konkursu „Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych od 15 kwietnia do 31 grudnia 2009 roku”.
17.04.2009 12:51 EZS.50108-11/09 Ogłoszenie konkursu "Utworzenie i prowadzenie Centrum Wolontariatu na terenie miasta Ruda Śląska".
14.04.2009 15:25 EZ.0114-43/09 Wynik konkursu „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”.
07.04.2009 11:37 EZ.0114- 41/09 Wynik konkursu „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska”.
07.04.2009 11:36 EZ.0114- 41/09 Wynik konkursu „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”.
07.04.2009 11:32 EZ.0114- 41/09 Wynik konkursu „Wspieranie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie miasta Ruda Śląska poprzez wyjazdowe warsztaty psychoterapeutyczne (...)".
06.03.2009 12:36 EZ.0114-26/09 Ogłoszenie konkursu „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”.
03.03.2009 10:28 EZ.0114-25/09 Ogłoszenie konkursu „Wspieranie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie miasta Ruda Śląska poprzez (...)".
03.03.2009 10:20 EZ-0114-25/09 Ogłoszenie konkursu „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”.
03.03.2009 10:08 EZ.0114-25/09 Ogłoszenie konkursu „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska”.
27.02.2009 15:52 EZ.0114-26/09 Wynik konkursu „Godne życie i umieranie”.
27.02.2009 15:51 EZ.0114-26/09 Wynik konkursu „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska”.
27.02.2009 15:50 EZ.0114-26/09 Wynik konkursu „DIABETYCY 2009”.
27.02.2009 15:48 EZ.0114-26/09 Wynik konkursu „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska”.
27.02.2009 08:40 EK-0621-1/09 Ogłoszenie konkursu "Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych od 15 kwietnia do 31 grudnia 2009 roku".
24.02.2009 12:29 EZS.50108-26/08/09 Wynik konkursu „Dzień Kombatanta. Spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich”.
24.02.2009 12:27 EZS-50108-26/08/09 Wynik konkursu „Integrowanie mniejszości narodowych, w tym szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną”.
24.02.2009 12:23 EZS-50108-26/08/09 Wynik konkursu „Dni Seniora w Rudzie Śląskiej – otwarte spotkania dzielnicowe”.
27.01.2009 14:27 EK.0717-7/09 Wynik konkursu „Akcja Zima 2009”.
27.01.2009 11:07 EKK.40202-5/08 Wynik konkursu „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej (...)."
23.01.2009 13:02 EZ.0114-9/-9 Ogłoszenie konkursu - „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska”.
23.01.2009 12:58 EZ.0114-9/09 Ogłoszenie konkursu - „Godne życie i umieranie”.
23.01.2009 12:38 EZ.0114-9/09 Ogłoszenie konkursu - „Diabetycy 2009”.
20.01.2009 11:29 EZS.50108-26/08/09 Wynik konkursu „Blokowisko 2009 – wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicy Bykowina”.
20.01.2009 11:25 EZS.50108-26/08/09 Wynik konkursu „Aktywizowanie i integrowanie mieszkańców Rudy Śląskiej wokół działań związanych z rozwojem i praktycznym wdrażaniem zasad przedsiębiorczości społecznej (...)".
20.01.2009 11:22 EZS.50108-26/08/09 Wynik konkursu „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”.
20.01.2009 11:16 EZS.50108-26/08/09 Wynik konkursu „Aktywizacja osób starszych w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.
20.01.2009 11:08 EZS.50108-26/08/09 Ogłoszenie konkursu - „Dzień Kombatanta. Spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich”.
20.01.2009 10:59 EZS.50108-26/08/09 Ogłoszenie konkursu - „Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną”.
20.01.2009 10:44 EZS.50108-26/08/09 Ogłoszenie konkursu - „Dni Seniora w Rudzie Śląskiej - otwarte spotkania dzielnicowe”.