Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.10.2006 14:56 SOR.BF.0151-217/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
04.10.2006 14:53 SOR.BF.0151-216/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta – Nr SOR.BF.0151-216/06 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006,
04.10.2006 14:51 SOR.BF.0151-215/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
04.10.2006 14:42 SOR.BF.0151-214/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 1125/LXIV/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.09.2006 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta
04.10.2006 14:41 SOR.BF.0151-213/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 1126/LXIV/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.09.2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych mi
04.10.2006 14:39 SOR.BF.0151-212/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
04.10.2006 14:37 SOR.BF.0151-211/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków rezerwy budżetowej,
04.10.2006 14:35 SOR.BF.0151-210/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
04.10.2006 14:30 SOR.BF.0151-209/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
29.09.2006 11:46 SOR.BF.0151-208/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na IV kwartał 2006 r.
29.09.2006 11:43 SOR.BF.0151-207/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
29.09.2006 11:40 SOR.BF.0151-206/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
29.09.2006 11:25 SOR.BF.0151-205/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
29.09.2006 11:22 SOR.BF.0151-204/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
29.09.2006 11:20 SOR.BF.0151-203/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
29.09.2006 11:17 SOR.BF.0151-202/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
29.09.2006 11:15 SOR.PM.0151-201/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
29.09.2006 11:13 SOR.BF.0151-200/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i zadaniami,
29.09.2006 11:11 SOR.BF.0151-199/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
29.09.2006 11:06 SOR.BF.0151-198/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
22.09.2006 13:29 SOR.BF.0151-197/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006,
22.09.2006 13:28 SOR.BF.0151-197/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006,
22.09.2006 13:26 SOR.BF.0151-196/06 w Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
22.09.2006 13:22 SOR.BF.0151-195/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
22.09.2006 13:20 SOR.BF.0151-194/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
22.09.2006 13:18 SOR.BF.0151-193/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
22.09.2006 13:13 SOR.BF.0151-192/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację
22.09.2006 13:10 SOR.BF.0151-191/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
22.09.2006 13:08 SOR.BF.0151-190/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
13.09.2006 14:12 SOR.BF.0151-189/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na za
13.09.2006 12:48 Nr SOR.BF.0151-188/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków
13.09.2006 12:37 SOR.BF.0151-187/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
13.09.2006 12:32 Nr SOR.BF.0151-186/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
13.09.2006 12:29 SOR.BF.0151-185/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
13.09.2006 12:07 SOR.BF.0151-184/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
13.09.2006 12:02 SOR.BF.0151-183/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
13.09.2006 12:00 SOR.BF.0151-182/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
13.09.2006 11:58 SOR.BF.0151-181/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
06.09.2006 13:25 SOR.BF.0151-180/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 1106/LXIII/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.08.2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych m
06.09.2006 13:22 SOR.BF.0151-179/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 1105/LXIII/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.08.2006 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta
06.09.2006 13:21 SOR.BF.0151-178/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
06.09.2006 13:19 SOR.BF.0151-177/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
06.09.2006 13:16 SOR.BF.0151-176/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006,
06.09.2006 13:14 SOR.BF.0151-175/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,