Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2009 08:58 AP.341-17/09 Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
26.08.2009 13:27 AP.341-17/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
28.07.2009 11:39 AP.341-17/09 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wyniku postępowania
27.07.2009 13:56 AP.341-17/09 Zawiadomienie o wyniku
17.06.2009 10:53 AP.341-17/09 Zapytanie nr 39 i odpowiedź
15.06.2009 13:28 AP.341-17/09 Zapytanie nr 38 i odpowiedzi
15.06.2009 08:32 AP.341-17/09 Zapytania nr 31,32,33,34,35,36,37 i odpowiedzi
10.06.2009 15:34 AP.341-17/09 Zmiana terminu składania ofert
10.06.2009 15:32 AP.341-17/09 Ogłoszenie o sprostowaniu treści ogłoszenia
09.06.2009 10:27 AP.341-17/09 Zapytania nr 12,29,30 i odpowiedzi
05.06.2009 11:56 AP.341-17/09 Zapytanie nr 17 i odpowiedź
05.06.2009 11:28 AP.341-17/09 Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu
02.06.2009 14:07 AP.341-17/09 Zapytanie nr 18,19,20,21,22,23,24,26,28 i odpowiedzi
01.06.2009 10:02 AP.341-17/09 Zapytanie nr 13,15,25,27 i odpowiedzi
22.05.2009 15:07 AP.341-17/09 Zapytanie nr 5, 14 i 16 + odpowiedzi
22.05.2009 14:42 AP.341-17/09 Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu
20.05.2009 11:53 AP.341-17/09 Zapytanie nr 8,9,10,11 i odpowiedzi
18.05.2009 13:55 AP.341-17/09 Zapytanie nr 7 i odpowiedzi
14.05.2009 11:41 AP.341-17/09 Zapytanie Nr 4 i 6 + odpowiedź
11.05.2009 11:28 AP.341-17/09 Zapytanie Nr 2 i 3 + odpowiedzi
04.05.2009 12:38 AP.341-17/09 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
22.04.2009 10:10 AP.341-17/09 Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu
17.04.2009 10:39 AP.341-17/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
10.04.2009 09:48 AP.341-17/09 Ogłoszenie o zamówieniu