Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.01.2007 14:23 SOR.BF.0151-8/07 8/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 74/VI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2
24.01.2007 14:21 SOR.BF.0151-7/07 7/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 55/VI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami
24.01.2007 14:19 SOR.BF.0151-6/07 6/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
24.01.2007 14:17 SOR.BF.0151-5/07 5/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
24.01.2007 14:15 SOR.BF.0151-4/07 4/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
24.01.2007 14:13 SOR.BF.0151-3/07 3/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na prawach powiatu na 2007 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
24.01.2007 14:05 SOR.BF.0151-2/07 2/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami,
12.01.2007 12:00 SOR.BF.0151-1/07 1/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.