Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2009 09:09 694/XXXVI/2008 694/XXXVI/2008 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Ruda Śląska
13.02.2009 11:09 699/XXXVI/2008 699/XXXVI/2008 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
13.02.2009 10:59 698/XXXVI/2008 698/XXXVI/2008 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
13.02.2009 10:49 Nr 697/XXXVI/2008 Nr 697/XXXVI/2008 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
13.02.2009 10:35 695/XXXVI/2008 695/XXXVI/2008 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
13.02.2009 10:11 696/XXXVI/2008 696/XXXVI/2008 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
13.02.2009 10:04 NR 677/XXXVI/2008 NR 677/XXXVI/2008 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
22.01.2009 11:44 674/XXXV/2008 674/XXXV/2008 w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska.
22.01.2009 11:39 667/XXXV/2008 667/XXXV/2008 w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej w rejonie ulicy Nikodema Jaronia w Rudzie Śląskiej – Halembie.
22.01.2009 11:36 666/XXXV/2008 666/XXXV/2008 w sprawie: nadania nazwy ulicy odcinkowi drogi wewnętrznej, będącemu odgałęzieniem ulicy Nikodema Jaronia w Rudzie Śląskiej – Halembie.
22.01.2009 11:34 662/XXXV/2008 662/XXXV/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
22.01.2009 11:29 661/XXXV/2008 661/XXXV/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości.
12.01.2009 14:01 654/XXXV/2008 654/08 w sprawie opłaty od posiadania psów
12.01.2009 13:57 653/XXXV/2008 653/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
12.01.2009 13:54 652/XXXV/2008 652/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
12.01.2009 13:50 651/XXXV/2008 651/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
12.01.2009 13:47 650/XXXV/2008 r. 650/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
12.01.2009 13:43 633/XXXIII/2008 633/08 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
12.01.2009 13:35 630/XXXIII/2008 630/08 zmieniająca Uchwałę Nr 357/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r.
12.01.2009 13:19 626/XXXIII/2008 626/08 w sprawie zwolnienia z opłat o dokonanie wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
12.01.2009 13:10 624/XXXIII/2008 624/08 w sprawie zmiany uchwały nr 543/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych na rzecz Gminy
23.10.2008 14:12 600/XXX/2008 600/XXX/2008 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 420/XXI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2008 r. w sprawie określenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
23.10.2008 14:08 583/XXX/2008 583/XXX/2008 zmieniająca Uchwałę Nr 946/LI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.12.2005 r.
23.10.2008 14:01 569/XXVIII/2008 569/XXVIII/2008 zmieniająca Uchwałę NR 456/XXIV/2008 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Rudzie Śląskiej.
04.09.2008 12:07 566/XXVIII/2008 566/XXVIII/2008 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
04.09.2008 11:56 565/XXVIII/2008 565/XXVIII/2008 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śłąska
04.09.2008 11:44 564/XXVIII/2008 564/XXVIII/2008 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
04.09.2008 11:27 563/XXVIII/2008 563/XXVIII/2008 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
04.09.2008 11:13 562/XXVIII/2008 562/XXVIII/2008 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
21.08.2008 11:37 569/XXVIII/2008 569/XXVIII/2008 zmieniająca Uchwałę NR 456/XXIV/2008 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Rudzie Śląskiej.
21.08.2008 11:35 550/XXVIII/2008 550/XXVIII/2008 zmieniająca uchwałę Nr 465 / XXVI / 2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
21.08.2008 11:29 543/XXVIII/2008 543/XXVIII/2008 w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych na rzecz Gminy Ruda Śląska i jej jednostek organizacyjnych,
21.08.2008 11:24 Nr 530/XXVII/2008 Nr 530/XXVII/2008 sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
21.08.2008 11:19 504/XXV/2008 504/XXV/2008 w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Miasto Ruda Śląska
21.08.2008 11:14 502/XXV/2008 502/XXV/2008 zmieniająca uchwałę nr 808/XLII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.06.2005 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, w tym garażami
21.08.2008 10:46 NR 456/XXIV/2008 NR 456/XXIV/2008 w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Rudzie Śląskiej.
21.08.2008 10:37 449/XXIII/2008 449/XXIII/2008 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzień nauczycieli zatrudnionych w szkołach placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo wychowawczych
06.05.2008 10:28 450/XXIII/2008 450/XXIII/2008 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystajacych z pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
05.05.2008 15:09 Uchwała Nr 442/XXII/2008 442/XXII/2008 zmieniaja Uchwałę Nr 468/XXVI/2004 Rady Miejskiej z dnia 27.05.2004 r.
28.04.2008 15:06 UCHWAŁA NR 423/XXI/2008 423/XXI/2008 w sprawie nadania Statutu Muzeum Miejskeimu im. Maksymiliana cgroboka w Rudzie Śląskiej
21.04.2008 15:00 420/XXI/2008 r. 420/XXI/2008 r.w sprawie określenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatmości za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy w Rudzie Śląskiej