Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.03.2010 14:03 997/LIII/2009 997/LIII/2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr 626/XXXIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.10.2008
26.03.2010 13:57 992/LIII/2009 992/LIII/2009 zmieniająca uchwałę Nr 357/XVI/2003 Rady Miasta w Rudzie Sląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Zespół Do Spraw
26.03.2010 13:53 991/LIII/2009 991/LIII/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej będącej odgałęzieniem ul. Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej
26.03.2010 13:50 976/LII/2009 976/LII/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
15.02.2010 13:47 975/LII/2009 975/LII/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
15.02.2010 13:42 974/LII/2009 974/LII/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
15.02.2010 13:37 973/LII/2009 973/LII/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
15.02.2010 13:33 972/LII/2009 972/LII/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
15.02.2010 13:24 971/LII/2009 971/LII/2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
15.02.2010 13:00 970/LII/2009 970/LII/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
15.02.2010 12:53 969/LII/2009 969/LII/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
15.02.2010 12:47 968/LII/2009 968/LII/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
21.12.2009 12:31 961/LII/2009 961/LII/2009 zmieniająca uchwałę dotyczacą zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
17.12.2009 13:43 959/LII/2009 959/LII/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
14.12.2009 12:26 960/LII/2009 960/LII/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
27.11.2009 13:26 933/XLIX/2009 933/XLIX/2009 w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie miasta Ruda Śląska do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniemi ich przebiegu
27.11.2009 13:02 924/XLIX/2009 924/XLIX/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
27.11.2009 12:49 923/XLIX/2009 923/XLIX/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
27.11.2009 12:45 922/XLIX/2009 922/XLIX/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
27.11.2009 12:42 921/XLIX/2009 921/XLIX/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
27.11.2009 12:27 920/XLIX//2009 920/XLIX//2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
27.11.2009 12:19 919/XLIX/2009 919/XLIX/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
17.11.2009 12:22 918/XLIX/2009 918/XLIX/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
17.11.2009 11:42 Uchwała 917/XLIX/2009 Uchwała 917/XLIX/2009 zmieniająca uchwałę Nr 808/XLII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.06.2005 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
22.10.2009 13:35 901/XLVIII/2009 901/XLVIII/2009 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
22.10.2009 13:33 900/XLVIII/2009 900/XLVIII/2009 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
22.10.2009 13:30 894/XLVIII/2009 894/XLVIII/2009 w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych
22.10.2009 13:20 893/XLVIII/2009 893/XLVIII/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy odcinkowi drogi wewnętrznej , będącej odgałęzieniem ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej - Wirku
22.10.2009 13:06 Nr 892/XLVIII/2009 Nr 892/XLVIII/2009 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ruda Śląska
22.10.2009 13:00 891/XLVIII/2009 Nr 891/XLVIII/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Cypriana Norwida w Rudzie Śląskiej - dzielnicy Ruda
22.10.2009 12:53 890/XLVIII/2009 Nr 890/XLVIII/2009 w sprawie nadania nazw ulic - odcinkom dróg wewnętrznych zlokalizowanych w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej
22.10.2009 12:42 Nr 889/XLVIII/2009 Nr 889/XLVIII/2009 zmieniająca Uchwałę Nr 669/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne
22.10.2009 12:38 Nr 888/XLVIII/2009 Nr 888/XLVIII/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 777/XLIV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2001 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
08.10.2009 15:02 NR 887/XLVIII/2009 NR 887/XLVIII/2009 w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
21.09.2009 14:54 NR 877/XLVII/2009 NR 877/XLVII/2009 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
21.09.2009 14:49 NR 876/XLVII/2009 NR 876/XLVII/2009 w sprawie określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela
21.09.2009 14:37 NR 875/XLVII/2009 NR 875/XLVII/2009 zmieniającą Uchwałę Nr 780/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3.04.2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli
18.09.2009 14:24 872/XLVII/2009 872/XLVII/2009 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miasta Ruda Śląska stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Ruda Śląska
24.08.2009 14:12 Nr 864/XLVI/2009 864/XLVI/2009 w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych na rzecz Gminy Ruda Śląska
28.07.2009 12:50 Nr 855/XLVI/2009 855/XLVI/2009 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Nr PC.PM.0151-1339/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15.06.2009 r.
22.07.2009 12:47 Nr 815/XLIII/2009 Nr 815/XLIII/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 364/XIX/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
22.07.2009 12:35 NR 814/XLIII/2009 814/XLIII/2009w sprawie ustanowienia pomników przyrody
07.07.2009 13:00 803/XLII/2009 803/XLII/2009 w sprawie prowadzenia na terenie miasta Ruda Śląska mieszkań chronionych dla
07.07.2009 12:56 802/XLII/2009 802/XLII/2009 w sprawie prowadzenia na terenie miasta Ruda Śląska mieszkań chronionych dla ofiar przemocy oraz określenia szczegółowych zasad i warunków korzystania z nich
07.07.2009 12:53 782/XLI/2009 782/XLI/2009 w sprawie aktualizacji i dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście Ruda Śląska do stanu faktycznego.
07.07.2009 12:48 780/XLI/2009 780/XLI/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
07.07.2009 12:42 777/XLI/2009 777/XLI/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
22.04.2009 11:43 752/XL/2009 752/XL/2009 zmieniająca Uchwałę Nr 669/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
22.04.2009 11:35 747/XXXIX/2009 747/XXXIX/2009 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
22.04.2009 11:32 746/XXXIX/2009 746/XXXIX/2009 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

1 2 następna