Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.02.2007 14:31 749/XLII/2001 uchwała nr 749/XLII/2001w sprawie odwołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
27.02.2007 14:30 748/XLII/2001 uchwała nr 748/XLII/2001 w sprawie wystąpienia miasta Ruda Śląska ze Spółki Akcyjnej Netia - Telekom Silesia.
27.02.2007 14:28 747/XLII/2001 uchwała nr 747/XLII/2001 w sprawie uchylenia uchwały nr 228/XVI/99 z dnia 22.11.1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr 325/XLII/97 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 20.02.1997 r. w sprawie ...
27.02.2007 14:24 746/XLII/2001 uchwała nr 746/XLII/2001 w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Ruda Śląska liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 promila alkoholu (z wyjątkiem piwa), ...
27.02.2007 14:19 745/XLII/2001 uchwała nr 745/XLII/2001 w sprawie porozumienia Miasta Ruda Śląska z Miastem Katowice w sprawie finansowania usług świadczonych dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i ...
27.02.2007 14:00 744/XLII/2001 uchwała nr 744/XLII/2001 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
27.02.2007 13:57 743/XLII/2001 uchwała nr 743/XLII/2001 w sprawie zmiany uchwały nr 276/XX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie przyjęcia długofalowego programu działań na rzecz osób ...
27.02.2007 13:53 742/XLII/2001 uchwała nr 742/XLII/2001 w sprawie zmiany uchwały nr 185/XXV/95 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.12.1995 r.
27.02.2007 13:49 741/XLII/2001 uchwała nr 741/XLII/2001 w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
27.02.2007 13:46 740/XLII/2001 uchwała nr 740/XLII/2001 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska - Wirek
27.02.2007 13:44 739/XLII/2001 uchwała nr 739/XLII/2001 w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska - Wirek
27.02.2007 13:42 738/XLII/2001 Uchwała nr 738/XLII/2001 w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska - Kochłowice w Rudzie Śląskiej
27.02.2007 13:06 737/XLII/2001 uchwała nr 737/XLII/2001 w sprawie zmian fragmentów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
27.02.2007 13:03 736/XLII/2001 Uchwała nr 736/XLII/2001 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 14 w Rudzie Śląskiej - Chebziu
27.02.2007 13:01 735/XLII/2001 Uchwała nr 735/XLII/2001 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 5 w Rudzie Śląskiej - Chebziu
27.02.2007 12:56 734/XLII/2001 uchwała nr 734/XLII/2001 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
27.02.2007 12:54 733/XLII/2001 uchwała nr 733/XLII/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian w Satucie Przychodni Rejonowej SPZOZ z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
27.02.2007 12:16 732/XLII/2001 Uchwała nr 732/XLII/2001 w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
27.02.2007 12:07 731/XLII/2001 uchwała nr 731/XLII/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. ks. Niedzieli 51
27.02.2007 12:06 730/XLII/2001 uchwała nr 730/XLII/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rehabilitacyjnej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
27.02.2007 11:47 729/XLII/2001 uchwała nr 729/XLII/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ pod nazwą "Szpital Miejski Nr 2" w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2
27.02.2007 11:45 728/XLII/2001 uchwała nr 728/XLII/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ pod nazwą "Szpital Miejski Nr 1" w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Głównej 11
27.02.2007 11:39 727/XLII/2001 uchwała nr 727/XLII/2001 w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za 2001 rok samodzielnego publicznego zakład
27.02.2007 11:34 726/XLII/2001 uchwała nr 726/XLII/2001 w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za 2001 rok samodzielnego publicznego zakład
27.02.2007 09:24 725/XLII/2001 uchwała nr 725/XLII/2001 w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2001
26.02.2007 15:23 724/XLII/2001 uchwała nr 724/XLII/2001 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
26.02.2007 15:21 723/XLII/2001 uchwała nr 723/XLII/2001 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na 2001 rok
26.02.2007 15:20 722/XLII/2001 uchwała nr 722/XLII/2001 w sprawie dokonania przenisień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2001 r.
26.02.2007 15:17 721/XLII/2001 uchwała nr 721/XLII/2001 w sprawie dokonania przenisień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2001 r.
26.02.2007 14:24 720/XLII/2001 uchwała nr 720/XLII/2001 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2001 r.
26.02.2007 14:22 719/XLII/2001 uchwała na 719/XLII/2001 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2001
26.02.2007 14:21 718/XLII/2001 uchwała nr 718/XLII/2001 w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska