Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2007 13:54 Nr PC.BF.0151-48/07 48/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
03.04.2007 13:52 PC.BF.0151-47/07 47/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
03.04.2007 13:47 PC.BF.0151-46/07 46/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 137/VIII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.03.2007 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach po
03.04.2007 13:36 PC.BF.0151-45/07 45/07Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 139/VIII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.03.2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między dział
03.04.2007 13:30 PC.BF.0151-44/07 44/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 138/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.03.2007 r. w sprawie zmniejszenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
26.03.2007 10:11 PC.BF.0151-43/07 43/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
26.03.2007 10:07 PC.BF.0151-42/07 42/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.,
26.03.2007 10:05 PC.BF.0151-41/07 41/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.,
26.03.2007 10:03 PC.BF.0151-40/07 40/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków między paragrafami,
26.03.2007 09:55 PC.BF.0151-39/07 39/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
26.03.2007 09:24 PC.BF.0151-38/07 38/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w zakresie zadań rządowych
26.03.2007 09:21 PC.BF.0151-37/07 37/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
26.03.2007 09:17 PC.BF.0151-36/07 36/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
23.03.2007 15:38 PC.BF.0151-35/07 35/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.,
23.03.2007 15:36 PC.BF.0151-34/07 34/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
23.03.2007 15:34 PC.BF.0151-33/07 33/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sporzadzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
23.03.2007 15:31 PC.BF.0151-32/07 32/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia z wykonaniwa budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2006
12.03.2007 13:31 PC.BF.0151-31/07 31/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5 000 000 zł (słownie pięć milionów zł) za okres 20 dni
12.03.2007 13:23 PC.BF.0151-30/07 30/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007.
12.03.2007 13:22 PC.BF.0151-29/07 29/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
12.03.2007 13:19 PC.BF.0151-28/07 28/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 80/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 01.03.2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy działam
12.03.2007 13:16 PC.BF.0151-27/07 27/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 79/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 01.03.2007 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
12.03.2007 13:13 PC.BF.0151-26/07 26/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 77/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 01.03.2007 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powia
12.03.2007 13:08 PC.BF.0151-25/07 25/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 78/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 01.03.2007 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powia
12.03.2007 13:05 PC.BF.0151-24/07 24/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
12.03.2007 13:03 PC.BF.0151-23/07 23/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,