Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.04.2007 11:59 140/VIII/2007 uchwała nr 140/VIII/2007 zmieniająca uchwałę nr 36/IV/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007
02.04.2007 11:57 139/VIII/2007 uchwała nr 139/VIII/2007 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
02.04.2007 11:55 138/VIII/2007 uchwała nr 138/VIII/2007 w sprawie zmniejszenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007
02.04.2007 11:53 137/VIII/2007 uchwała nr 137/VIII/2007 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
02.04.2007 11:52 136/VIII/2007 uchwała nr 136/VIII/2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
02.04.2007 11:49 135/VIII/2007 uchwała nr 135/VIII/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Ruda Śląska - Artura Krawczyka o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub
02.04.2007 11:46 134/VIII/2007 uchwała nr 134/VIII/2007 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2007
02.04.2007 11:44 133/VIII/2007 uchwała nr 133/VIII/2007 w sprawie uznania za niezasadną skargę T. P.* na Prezydenta Miasta Ruda Śląska kwestionującą treść odpowiedzi z dnia 11.01.2007 r. w sprawie zmiany ...
02.04.2007 11:41 132/VIII/2007 uchwała nr 132/VIII/2007 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Profilaktyki ...
02.04.2007 11:38 131/VIII/2007 uchwała nr 131/VIII/2007 w sprawie uchylenia Statutu SPZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 i zatwierdzenia nowego Statutu SPZOZ Szpitala Miejskiego ...
02.04.2007 11:35 130/VIII/2007 uchwała nr 130/VIII/2007 w sprawie zmiany uchwały nr 323/XIV/03 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 24.09.2003 r. w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji i reorganizacji lecznictwa ...
02.04.2007 11:31 129/VIII/2007 uchwała nr 129/VIII/2007 w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowych
02.04.2007 11:29 128/VIII/2007 uchwała nr 128/VIII/2007 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie Śląskiej - dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
02.04.2007 11:27 127/VIII/2007 uchwała nr 127/VIII/2007 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie Śląskiej - dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
02.04.2007 11:25 126/VIII/2007 uchwała nr 126/VIII/2007 w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum nr 5 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
02.04.2007 11:24 125/VIII/2007 uchwała nr 125/VIII/2007 w sprawie aktu założycielskiego - Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, która staje się integralną częścią Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. J. Markowej w Ru
02.04.2007 11:22 124/VIII/2007 uchwała nr 124/VIII/2007 w sprawie zmiany Uchwały nr 759/XL/2005 z dnia 27.04.2005 r. o wyznaczeniu komunlanych zakładów pracy, w których jest wykonywana praca wskazana przez Sąd w czasie ...
02.04.2007 11:17 123/VIII/2007 uchwała nr 123/VIII/2007 w sprawie rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej za rok 2006