Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2007 10:53 PC.BF.0151-81/07 81/07 w sprawie lokaty środków w wysokości 10.000.000 zł na okres od 30.04.2007 r. do 14.05.2007 r.
07.05.2007 10:48 PC.BF.0151-80/07 80/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
07.05.2007 10:43 PC.BF.0151-79/07 79/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powi
07.05.2007 10:38 PC.BF.0151-78/07 78/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
07.05.2007 10:34 PC.BF.0151-77/07 77/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
07.05.2007 10:30 PC.BF.0151-76/07 76/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
07.05.2007 10:24 PC.BF.0151-75/07 75/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007 r.,
07.05.2007 10:16 PC.BF.0151-74/07 74/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 157/X/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007 ,
07.05.2007 10:11 PC.BF.0151-73/07 73/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 155/X/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
07.05.2007 10:05 PC.BF.0151-72/07 72/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 153/X/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
07.05.2007 10:02 PC.BF.0151-71/07 71/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 154/X/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budzetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
07.05.2007 09:55 PC.BF.0151-70/07 70/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 156/X/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i zadaniami w ramach budżetu
27.04.2007 09:42 PC.BF.0151-69/07 69/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.,
27.04.2007 09:38 PC.BF.0151-68/07 68/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
27.04.2007 09:36 PC.BF.0151-67/07 67/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.,
27.04.2007 09:34 PC.BF.0151-66/07 66/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
27.04.2007 09:32 PC.BF.0151-65/07 65/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.04.2007 09:30 PC.BF.0151-64/07 64/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007.
27.04.2007 09:29 PC.BF.0151-63/07 63/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.04.2007 09:53 PC.BF.0151-62/07 62/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej,
20.04.2007 09:51 PC.BF.0151-61/07 61/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami,
20.04.2007 09:48 PC.BF.0151-60/07 60/07 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
20.04.2007 09:45 PC.BF.0151-59/07 59/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007,
20.04.2007 09:41 PC.BF.0151-58/07 58/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5 000 000 zł (słownie : pięć milionów zł) od 11.04.2007 do 2
17.04.2007 09:30 PC.BF.0151-57/07 57/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
17.04.2007 09:28 PC.BF.0151-56/07 56/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
17.04.2007 09:22 PC.BF.0151-55/07 55/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
17.04.2007 09:12 PC.BF.0151-54/07 54/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
04.04.2007 09:22 PC.BF.0151-53/07 53/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta – Nr PC.BF.0151-53/07 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na II kwartał 2007 r.,
04.04.2007 09:06 PC.BF.0151-52/07 52/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
04.04.2007 09:01 PC.BF.0151-51/07 51/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej,
04.04.2007 08:56 PC.BF.0151-50/07 50/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i zadaniami,
04.04.2007 08:50 PC.BF.0151-49/07 49/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,