Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2007 11:42 PC.BF.0151-106/07 106/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień budżetowych między paragrafami,
30.05.2007 11:38 PC.BF.0151-105/07 105/07 w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
30.05.2007 11:34 PC.BF.0151-104/07 104/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
30.05.2007 11:29 r PC.BF.0151-103/07 103/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
30.05.2007 11:21 PC.BF.0151-102/07 102/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami,
30.05.2007 11:19 PC.BF.0151-101/07 101/07 – Nr PC.BF.0151-101/07 w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zada
30.05.2007 11:16 PC.BF.0151-100/07 100/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
30.05.2007 11:13 PC.BF.0151-99/07 99/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
30.05.2007 11:10 PC.BF.0151-98/07 98/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
29.05.2007 08:38 PC.BF.0151-96/07 96/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
23.05.2007 08:44 PC.BF.0151-97/07 97/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
23.05.2007 08:28 PC.BF.0151-95/07 95/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powia
23.05.2007 08:20 PC.BF.0151-94/07 94/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w zakresie zadań administracji rządowych realizowanych przez p
23.05.2007 08:16 PC.BF.0151-93/07 93/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 172/XI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11.05.2007 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
22.05.2007 15:54 PC.BF.0151-92/07 92/07 w spawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
22.05.2007 15:51 PC.BF.0151-91/07 91/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
22.05.2007 15:48 PC.BF.0151-90/07 90/07 sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.,
22.05.2007 15:44 PC.BF.0151-89/07 89/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
22.05.2007 15:42 PC.BF.0151-88/07 88/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007,
22.05.2007 15:41 PC.BF.0151-87/07 87/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
22.05.2007 15:38 PC.BF.0151-86/07 86/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
22.05.2007 15:35 Nr PC.BF.0151-85/07 85/07 w sprawie lokaty z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 10.000.000 zł (słownie: dziesięćmilionów na okres od 18.05.2007 r do 25.06.2007 r.
11.05.2007 15:03 PC.BF.0151-84/07 84/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
11.05.2007 09:24 PC.BF.0151-83/07 83/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatkow z rezerwy budżetowej
08.05.2007 09:13 PC.BF.0151-82/07 82/07 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5.000.000 zł na okres od 08.05.2007 do 28.05.2007