Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.06.2007 12:33 NR PC.BF.0151-147/07 147/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
26.06.2007 12:28 NR PC.BF.0151-146/07 146/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
26.06.2007 12:19 NR PC.BF.0151-145/07 145/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
25.06.2007 14:30 PC.BF.0151-144/07 144/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
25.06.2007 14:28 PC.BF.0151-143/07 143/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
25.06.2007 14:09 PC.BF.0151-142/07 142/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
25.06.2007 13:39 PC.BF.0151-141/07 141/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
25.06.2007 13:34 PC.BF.0151-140/07 140/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007
25.06.2007 13:18 PC.BF.0151-139/07 139/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007.
25.06.2007 13:13 PC.BF.0151-138/07 138/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez pow
25.06.2007 12:38 PC.BF.0151-137/07 137/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
25.06.2007 12:34 BF.0151-136/07 136/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
18.06.2007 12:02 PC.BF.0151-134/07 134/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
18.06.2007 12:01 PC.BF.0151-133/07 133/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
18.06.2007 11:59 PC.BF.0151-132/07 132/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
18.06.2007 11:56 PC.BF.0151-131/07 131/07 w sprawie wykonania uchwały Nr 196/XIII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami w ramach budżetu miasta
18.06.2007 11:54 PC.BF.0151-130/07 130/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 193/XIII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
18.06.2007 11:52 PC.BF.0151-129/07 129/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
18.06.2007 11:43 PC.BF.0151-128/07 128/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
18.06.2007 11:41 PC.BF.0151-127/07 127/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
18.06.2007 11:40 PC.BF.0151-126/07 126/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta
18.06.2007 11:10 PC.BF.0151-125/07 125/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami,
18.06.2007 11:06 PC.BF.0151-124/07 124/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
13.06.2007 10:55 PC.BF.0151-123/07 123/07 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72105012141000001001197019 w wysokości 26.000.000 zl (słownie:dwadzieściasześć milionówzłotych) na okres od 13.06.2007 r.
13.06.2007 10:53 PC.BF.0151-122/07 122/07 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72105012141000001001197019 w wysokości 10.000.000 zl (słownie: dziesięćmilionówzłotych)
13.06.2007 10:49 PC.BF.0151-121/07 121/07 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72105012141000001001197019 w wysokości 10.000.000 zl (słownie: dziesięćmilionówzłotych)
12.06.2007 09:53 PC.BF.0151-120/07 120/07 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72105012141000001001197019 w wysokości 4.000.000 zł (słownie:czterdzieścimilionówzł)
12.06.2007 09:50 PC.BF.0151-119/07 119/07 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72105012141000001001197019 w wysokości 4.000.000 zł (słownie:czterdzieścimilionówzł)
12.06.2007 08:55 PC.BF.0151-118/07 118/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
12.06.2007 08:51 PC.BF.0151-117/07 117/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
06.06.2007 12:50 PC.BF.0151-116/07 116/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w zakresie zadań administracji rządowej real
04.06.2007 12:33 PC.BF.0151-115/07 115/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w zakresie zadań administracji rządowej realizowanych przez
04.06.2007 12:31 PC.BF.0151-114/07 114/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
04.06.2007 12:29 PC.BF.0151-113/07 113/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 177/XII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2007 r w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i zadaniami
04.06.2007 12:23 PC.BF.0151-112/07 112/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 178/XII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007
04.06.2007 12:19 PC.BF.0151-111/07 111/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.06.2007 12:16 PC.BF.0151-110/07 110/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.06.2007 12:14 PC.BF.0151-109/07 109/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami.
04.06.2007 12:11 PC.BF.0151-108/07 108/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w zakresie zadań administracji rządowej realizowanych przez
04.06.2007 12:09 PC.BF.0151-107/07 107/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej