Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2007 13:05 PC.BF.0151-182/07 182/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
01.08.2007 13:02 PC.BF.0151-181/07 181/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
26.07.2007 13:00 Nr PC.BF.0151-180/07 180/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami realizowanych przez powiat.
23.07.2007 12:56 PC.BF.0151-179/07 179/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami.
23.07.2007 12:53 PC.BF.0151-178/07 178/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta
23.07.2007 12:50 PC.BF.0151-177/07 177/07 w sprawie zmian w budzenie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
23.07.2007 12:43 PC.BF.0151-176/07 176/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
23.07.2007 12:38 PC.BF.0151-175/07 175/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 199/XIV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.07.2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy działami
23.07.2007 12:34 PC.BF.0151-174/07 174/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 198/07 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.07.2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i zadaniami w ramach budżetu mi
23.07.2007 12:32 PC.BF.0151-173/07 173/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez pow
23.07.2007 12:29 PC.BF.0151-172/07 172/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
23.07.2007 12:21 Nr PC.BF.0151-171/07 171/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 200/XIV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.07.2007 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.,
23.07.2007 12:16 PC.BF.0151-170/07 170/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.BF.0151-112/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.06.2007 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 178/XII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska
23.07.2007 12:11 PC.BF.0151-169/07 169/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
20.07.2007 12:08 PC.BF.0151-168/07 168/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
20.07.2007 11:13 PC.BF.0151-167/07 167/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez pow
20.07.2007 11:04 PC.BF.0151-166/07 166/07 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5.000.000 zł na okres od 11.07.2007 do 25.07.2007 włącznie
19.07.2007 11:52 PC.BF.0151-165/07 165/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
19.07.2007 11:34 PC.BF.0151-161/07 161/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
09.07.2007 11:48 PC.BF.0151-164/07 164/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
09.07.2007 11:46 PC.BF.0151-163/07 163/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
09.07.2007 11:31 PC.BF.0151-160/07 160/07 w sprawie dokonania przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami
09.07.2007 11:28 PC.BF.0151-158/07 158/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
09.07.2007 11:23 PC.BF.0151-157/07 157/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
09.07.2007 11:20 PC.BF.0151-162/07 162/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powi
03.07.2007 11:18 PC.BF.0151-156/07 156/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami i zadaniami.
02.07.2007 13:07 NR PC.BF.0151-155/07 155/07 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na III kwartał 2007 r.
02.07.2007 13:01 NR PC.BF.0151-154/07 154/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
02.07.2007 12:57 NR PC.BF.0151-153/07 153/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw
02.07.2007 12:54 NR PC.BF.0151-152/07 152/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
02.07.2007 12:51 NR PC.BF.0151-151/07 151/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
02.07.2007 12:49 NR PC.BF.0151-150/07 150/07 NR PC.BF.0151-150/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
02.07.2007 12:46 NR PC.BF.0151-149/07 149/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.07.2007 12:36 NR PC.BF.0151-148/07 148/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007