Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.09.2007 10:46 PC.BF.0151-216/07 216/07 w sprawei przedłożenia sprawozdania z wykonania z budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2007 r.
30.08.2007 11:39 PC.BF.0151-215/07 215/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
30.08.2007 11:37 PC.BF.0151-214/07 214/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007
30.08.2007 11:34 PC.BF.0151-213/07 213/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
30.08.2007 11:31 PC.BF.0151-212/07 212/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w zakresie zadań administracji rządowej realizowanych przez
30.08.2007 11:28 PC.BF.0151-211/07 211/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami,
30.08.2007 11:25 PC.BF.0151-210/07 210/07 zmieniające Zarządzenie Nr PC.BF.0151-112/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 178/XII/2007 z dnia 31.05.2007r. Rady Miasta Ruda Ślą
30.08.2007 11:21 PC.BF.0151-209/07 209/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczacych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powia
23.08.2007 09:03 PC.BF.0151-208/07 208/07 z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.08.2007 09:02 PC.BF.0151-207/07 207/07 z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami
23.08.2007 09:01 PC.BF.0151-206/07 206/07 z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
23.08.2007 08:58 PC.BF.0151-205/07 205/07 z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
17.08.2007 12:23 PC.BF.0151-186/07 186/07 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów zł) na okres od 09.08.2007 do 27.08.2007
16.08.2007 14:03 PC.BF.0151-204/07 204/07 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.08.2007 14:01 PC.BF.0151-203/07 203/07 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.08.2007 14:00 PC.BF.0151-202/07 202/07 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
16.08.2007 13:59 PC.BF.0151-201/07 201/07 w sprawie w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
16.08.2007 13:58 PC.BF.0151-200/07 200/07 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.08.2007 13:57 PC.BF.0151-199/07 199/07 w sprawie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007
16.08.2007 13:55 PC.BF.0151-198/07 198/07 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami
16.08.2007 13:54 PC.BF.0151-197/07 197/07 w sprawie zmieniające zarządzenie Nr PC.BF.0151-168/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 20
16.08.2007 13:53 PC.BF.0151-196/07 196/07 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.08.2007 13:51 PC.BF.0151-195/07 195/07 zmieniające Zarządzenie Nr PC.BF.0151-170/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.BF.0151-112/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska
16.08.2007 13:48 PC.BF.0151-194/07 194/07 w sprawie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
16.08.2007 13:42 PC.BF.0151-193/07 193/07 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami
16.08.2007 13:41 PC.BF.0151-192/07 192/07 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
16.08.2007 13:39 PC.BF.0151-191/07 191/07 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.08.2007 13:37 PC.BF.0151-190/07 190/07 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu
16.08.2007 13:35 PC.BF.0151-189/07 189/07 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.08.2007 13:34 PC.BF.0151-188/07 188/07 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu
16.08.2007 13:26 PC.BF.0151-187/07 187/07 w sprawie w sprawie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
10.08.2007 11:24 PC.BF.0151-185/07 185/07 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokosci 5 000 000 zł na okres od 09.08.2007 r. do 27.08.2007 r.
06.08.2007 11:12 PC.BF.0151-184/07 184/07 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów zł) na okres od 03.08.2007 do 03.09.2007 r.
06.08.2007 11:00 PC.BF.0151-183/07 183/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami