Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2007 10:31 PC.BF.0151-265/07 265/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
28.09.2007 11:36 PC.BF.0151-271/07 271/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta
28.09.2007 11:31 PC.BF.0151-270/07 270/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
28.09.2007 11:29 PC.BF.0151-269/07 269/07 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na IV kwartał 2007 r.
28.09.2007 11:15 PC.BF.0151-268/07 268/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 298/XVII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.09.2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i zadaniami
28.09.2007 11:08 PC.BF.0151-267/07 267/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 297/XVII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska dnia 27.09.2007 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
28.09.2007 10:37 PC.BF.0151-266/07 266/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
28.09.2007 10:24 PC.0151-264/07 264/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
28.09.2007 10:14 PC.BF.0151-263/07 263/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
27.09.2007 13:23 PC.BF.0151-262/07 262/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.,
27.09.2007 13:17 PC.BF.0151-261/07 261/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
27.09.2007 13:06 PC.BF.0151-260/07 260/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r.
27.09.2007 13:03 PC.BF.0151-259/07 259/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.,
27.09.2007 12:54 PC.BF.0151-258/07 258/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
27.09.2007 12:50 PC.BF.0151-257/07 257/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powi
27.09.2007 12:46 PC.BF.0151-256/07 256/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
27.09.2007 12:42 PC.BF.0151-255/07 255/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
27.09.2007 12:36 PC.BF.0151-254/07 254/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
27.09.2007 12:30 PC.BF.0151-253/07 253/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007.,
27.09.2007 12:23 PC.BF.0151-252/07 252/07 w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zadań
27.09.2007 12:20 PC.BF.0151-251/07 251/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.,
27.09.2007 12:18 PC.BF.0151-250/07 250/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
27.09.2007 12:15 PC.BF.0151-249/07 249/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
27.09.2007 12:11 PC.BF.0151-248/07 248/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powi
27.09.2007 12:05 PC.BF.0151-247/07 247/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
27.09.2007 11:54 PC.BF.0151-246/07 246/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.,
27.09.2007 11:54 PC.BF.0151-246/07 246/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.,
27.09.2007 11:52 PC.BF.0151-245/07 255/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.,
27.09.2007 11:48 PC.BF.0151-244/07 244/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r.
27.09.2007 11:41 PC.BF.0151-243/07 243/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powi
27.09.2007 11:38 NR PC.BF.0151-242/07 242/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących bieżących zadań własnych powiatu,
18.09.2007 14:22 PC.BF.0151-237/07 237/07 w sprawie zmian w dochodach i w wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007,
18.09.2007 14:19 PC.BF.0151-238//07 238/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w zakresie zadań administracji rządowej real
18.09.2007 14:14 PC.BF.0151-236/07 236/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
18.09.2007 14:09 PC.BF.0151-235/07 235/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007,
18.09.2007 14:06 PC.BF.0151-234/07 234/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu,
18.09.2007 14:03 PC.BF.0151-233/07 233/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.,
18.09.2007 13:59 PC.BF.0151-232/07 232/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami,
18.09.2007 13:54 PC.BF.0151-231/07 231/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 287/XV/2007 r. Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 04.09.2007 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007,
18.09.2007 13:52 PC.BF.0151-230/07 230/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami,
18.09.2007 13:49 PC.BF.0151-229/07 229/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007 ,
18.09.2007 13:17 PC.BF.0151-228/07 228/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami,
18.09.2007 13:13 BF.0151-227/07 227/07 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięćmilionówzłotych) na okres od 10.09.2007 r. do 9.10.2007 r. wł
18.09.2007 13:07 PC.BF.0151-226/07 226/07 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięćmilionówzłotych) na okres od 10.09.2007 r. do 25..09.2007 wł
06.09.2007 12:08 PC.BF.0151-225/07 225/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
06.09.2007 12:02 PC.BF.0151-224/07 224/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 226/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska dnia 30.08.2007 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
06.09.2007 11:59 PC.BF.0151-223/07 223/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconyc
06.09.2007 11:57 PC.BF.0151-222/07 222/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących bieżących zadań własnych powiatu,
06.09.2007 11:55 PC.BF.0151-221/07 221/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez pow
06.09.2007 11:52 PC.BF.0151-220/07 220/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,

1 2 następna