Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.06.2010 14:24 EZS.0114-64/10 Wynik konkursu: "Akcja Lato".
17.05.2010 13:04 EZ.0114-46/10 Wynik konkursu: „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży.”
17.05.2010 12:35 EZ.0114-47/2010 Ogłoszenie konkursu: Akcja „LATO”.
27.04.2010 15:40 Wynik konkursu: „Organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych od 25 kwietnia do 31 grudnia 2010 r.”
15.04.2010 12:39 EZ.0114-1-24/10 Ogłoszenie konkursu: „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”.
08.03.2010 13:45 EKJ.0621-4/10 Ogłoszenie konkursu: "Organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych od 25 kwietnia do 31 grudnia 2010 roku".
25.02.2010 15:28 EZ.0114-1-3/10 Wynik konkursu: „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska”.
25.02.2010 15:23 EZ.0114-1-3/10 Wynik konkursu: „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”.
25.02.2010 15:20 EZ.0114-1-3/10 Wynik konkursu: „DIABETYCY 2010”.
25.02.2010 15:19 EZ.0114-1-3/10 Wynik konkursu: „Godne życie i umieranie”.
25.02.2010 15:02 EZ.0114-1-3/10 Wynik konkursu: „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”.
25.02.2010 15:00 EZ.0114-1-3/10 Wynik konkursu: „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska”.
10.02.2010 12:30 EK.0621-3/09 Wynik konkursu: "Organizacja programów kulturalno-sportowo-rekreacyjnych na zimowiskach w ramach akcji „Zima 2010".
03.02.2010 12:27 EZS.50108-15/09 Wynik konkursu: „Dzień Kombatanta. Spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich”.
03.02.2010 12:24 EZS.50108-15/09 Wynik konkursu: „Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną”.
03.02.2010 12:23 EZS.50108-15/09 Wynik konkursu: „Działalność Centrum Wolontariatu na terenie Rudy Śląskiej”.
27.01.2010 13:42 EZS.50108-14/09 Wynik konkursu: „Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie prawidłowej kondycji”.
27.01.2010 13:00 EZS.50108-14/09 Wynik konkursu: „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”.
27.01.2010 12:54 EZS.50108-14/09 Wynik konkursu: „Aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej wokół działań związanych z rozwojem i praktycznym wdrażaniem zasad przedsiębiorczości społecznej poprzez prowadzenie (...)".
21.01.2010 13:32 EK.0621-2-3/09 Wynik konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r.
18.01.2010 14:18 EKK.40202-1-7/09 Wynik konkursu: „Wznowienie i prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2010 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.
18.01.2010 14:05 EKK.40202-22/10 Wynik konkursu „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych (...)".
14.01.2010 14:21 EZ.0114-1-3 /09 Ogłoszenie konkursu: „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”.
14.01.2010 14:14 EZ.0114-1-3 /09 Ogłoszenie konkursu: „DIABETYCY 2010”.
14.01.2010 14:06 EZ.0114-1-3 /09 Ogłoszenie konkursu: „Rehabilitacjia niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska”.
14.01.2010 13:58 EZ.0114-1-3 /09 Ogłoszenie konkursu: „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska”.
14.01.2010 13:51 EZ.0114-1-3 /09 Ogłoszenie konkursu: „Godne życie i umieranie”.
14.01.2010 13:27 EZ.0114-1-3 /09 Ogłoszenie konkursu: „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”.
05.01.2010 11:00 EZS.50108-13/09 Wynik konkursu: „Wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicach: Bykowina, Halemba, Ruda poprzez integrowanie ze środowiskiem lokalnym”.
29.12.2009 15:07 EZ. 0114-56 /09 Wynik konkursu: „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii”.
23.12.2009 10:27 EZS.50108-15/09 Ogłoszenie konkursu: „Działalność Centrum Wolontariatu na terenie Rudy Śląskiej”.
23.12.2009 10:22 EZS.50108-15/09 Ogłoszenie konkursu: „Dzień Kombatanta. Spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich”.
23.12.2009 10:15 EZS.50108-15/09 Ogłoszenie konkursu:„Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną”.
18.12.2009 13:47 EZS. 50108-14/09 Ogłoszenie konkursu: „Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie prawidłowej kondycji”.
18.12.2009 13:29 EZS. 50108-14/09 Ogłoszenie konkursu: „Aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej wokół działań związanych z rozwojem i praktycznym wdrażaniem zasad przedsiębiorczości społecznej poprzez prowadzenie (...)".
18.12.2009 13:18 EZS. 50108-14/09 Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”.
18.12.2009 12:55 EK.0621-3/09 Ogłoszenie konkursu: "Organizacja programów kulturalno-rekreacyjno-sportowych na zimowiskach w ramach akcji „Zima 2010”.
04.12.2009 14:28 EKK.40202-1-3/09 Ogłoszenie konkursu: „Wznowienie i prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2010 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.
04.12.2009 14:20 EKK.40202-3/09 Ogłoszenie konkursu: "Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań (...)".
04.12.2009 10:49 Ogłoszenie konkursu: "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (...)".
27.11.2009 12:11 EZS. 50108-13/09 Ogłoszenie konkursu: „Wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicach: Bykowina, Halemba, Ruda poprzez integrowanie ze środowiskiem lokalnym”.
20.11.2009 10:02 EZ. 0114-1-47/09 Ogłoszenie konkursu: „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii”.