Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2007 13:15 PC.BF.0151-317/07 317/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
30.10.2007 13:07 PC.BF.0151-316/07 316/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rz
30.10.2007 13:05 PC.BF.0151-315/07 315/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę oraz powiat
30.10.2007 12:54 PC.BF.0151-314/07 314/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych
29.10.2007 16:05 PC.BF.0151-313/07 313/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 331/XVIII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.10.2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami
29.10.2007 16:02 PC.BF.0151-312/07 312/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 332/XVIII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska dnia 25.10.2007 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.,
29.10.2007 16:00 PC.BF.0151-311/07 311/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
29.10.2007 15:58 PC.BF.0151-310/07 310/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
29.10.2007 15:56 PC.BF.0151-309/07 309/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
29.10.2007 15:55 PC.BF.0151-308/07 308/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007,
29.10.2007 15:53 PC.BF.0151-307/07 307/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
29.10.2007 15:51 PC.BF.0151-306/07 306/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
29.10.2007 15:49 PC.BF.0151-305/07 305/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007,
29.10.2007 15:47 PC.BF.0151-304/07 304/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
29.10.2007 15:42 PC.BF.0151-303/07 303/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
29.10.2007 15:40 PC.BF.0151-302/07 302/07 w sprawie założeń do projektu budżetu miasta na rok 2008,
29.10.2007 15:37 PC.BF.0151-301/07 301/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i zadaniami,
29.10.2007 15:26 PC.BF.0151-300/07 300/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007 dotyczących zadań z zakresu administracji
23.10.2007 13:49 PC.BF.0151-299/07 299/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 rok
23.10.2007 13:47 PC.BF.0151-298/07 298/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw
23.10.2007 13:40 PC.BF.0151-297/07 297/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw
23.10.2007 13:33 PC.BF.0151-296/07 296/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007
23.10.2007 13:03 PC.BF.0151-295/07 295/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw
23.10.2007 13:01 PC.BF.0151-294/07 294/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw
23.10.2007 12:58 PC.BF.0151-293/07 293/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.10.2007 12:55 PC.BF.0151-292/07 292/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami
23.10.2007 12:53 PC.BF.0151-291/07 291/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań bieżących realizowanych przez powiat
19.10.2007 12:39 NR PC.BF.0151-290/07 w sprawie 290/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powi
19.10.2007 12:37 NR PC.BF.0151-289/07 289/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007
19.10.2007 12:33 NR PC.BF.0151-288/07 288/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
19.10.2007 12:31 NR PC.BF.0151-287/07 287/07 zmieniające Zarządzenie Nr PC.BF.0151-112/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 178/XII/2007 z dnia 31.05.2007r. Rady Miasta Ruda Ślą
19.10.2007 12:29 NR PC.BF.0151-286/07 286/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej
19.10.2007 12:26 NR PC.BF.0151-285/07 285/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw
15.10.2007 11:30 PC.BF.0151-284/07 284/07 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokosci 5.000.000 zł (Slownie: pięćmilionówzłotych) na okres od 10.10.2007 r. do 05.11.2007 r. wląc
12.10.2007 11:20 PC.BF.0151-283/07 283/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 rok
12.10.2007 11:20 PC.BF.0151-283/07 283/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 rok
12.10.2007 11:15 PC.BF.0151-282/07 282/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 rok
12.10.2007 11:11 PC.BF.0151-281/07 281/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 rok
12.10.2007 11:07 PC.BF.0151-280/07 280/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007 dotyczących zadań z zakresu administracji rząądowej
12.10.2007 11:04 PC.BF.0151-279/07 279/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.10.2007 11:01 PC.BF.0151-278/07 278/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.10.2007 10:57 PC.BF.0151-277/07 277/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami
12.10.2007 10:51 NR PC.BF.0151-276/07 w sprawie 276/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
12.10.2007 10:47 NR PC.BF.0151-275/07 275/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.10.2007 10:45 NR PC.BF.0151-274/07 274/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.10.2007 10:42 PC.BF.0151-273/07 273/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
12.10.2007 10:37 Nr PC.BF.0151-272/07 w sprawie 272/07 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięćmilionówzłotych) na okres od 08.10.2007 do 25.10.2007 r. włąc