Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.11.2007 11:37 349/XVIII/07 Uchwała nr 349/XVIII/2007 w sprawie odwołania radnej ze składu Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Ślaska.
05.11.2007 11:35 348/XVIII/07 Uchwała nr 348/XVIII/2007 w sprawie odwołania radnej ze składu Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Ruda Ślaska.
05.11.2007 11:31 347/XVIII/07 Uchwała nr 347/XVIII/2007 w sprawie podtrzymania swego stanowiska wyrażonego w uchwale nr 73/VI/2007 r. z dnia 22.01.2007 r. uznajacej za bezasadną skargę p.D. B.*
05.11.2007 11:29 346/XVIII/07 Uchwała nr 346/XVIII/2007 w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ul.Doroszewskiego 4
05.11.2007 11:27 345/XVIII/07 Uchwała nr 345/XVIII/2007 w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka nr 2 w Rudzie Śląskiej przy ul.Leśnej 18
05.11.2007 11:25 344/XVIII/07 Uchwała nr 344/XVIII/2007 w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka nr 1 w Rudzie Śląskiej przy ul.Broniewskiego 8
05.11.2007 11:23 343/XVIII/07 Uchwała nr 343/XVIII/2007 w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych ul.Pawła i ul.Szpaków w mieście Ruda Śląska
05.11.2007 11:20 342/XVIII/2007 Uchwała nr 342/XVIII/2007 w sprawie czynności organizacyjnych związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektów finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
05.11.2007 11:16 341/XVIII/07 Uchwała nr 341/XVIII/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych,
05.11.2007 11:11 340/XVIII/2007 Uchwała nr 340/XVIII/2007 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań Osłonowych w ramach pomocy społecznej pod nazwą "Grupa edukacyjno - rozwojowa dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat ...
05.11.2007 11:04 339/XVIII/2007 Uchwała nr 339/XVIII/2007 w sprawie uchylenia uchwały nr 90/VII/07 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 01.03.2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektor MOPS w Rudzie Ślaskiej do wydania decyzji admin. .
05.11.2007 10:59 338/XVIII/2007 Uchwała nr 338/XVIII/2007 zmieniająca Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społęcznych w Rudzie Śląskiej na lata 2003 - 2015 stanowiąca Załącznik nr 2 do uchwały nr 464/XXVI/04 Rad
05.11.2007 10:53 337/XVIII/07 Uchwała nr 337/XVIII/2007 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 3
05.11.2007 10:49 336/XVIII/07 Uchwała nr 336/XVIII/2007 w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13.
05.11.2007 10:13 335/XVIII/07 Uchwała nr 335/XVIII/2007 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich dotyczącego reorganizacji SP ZOZ "Szpital Miejski" w Piekarach Ślaskich przy ul.Szpitalnej 11
05.11.2007 09:23 334/XVIII/2007 Uchwała nr 334/XVIII/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach
05.11.2007 09:19 333/XVIII/07 Uchwała nr 333/XVIII/2007 zmieniająca uchwałę nr 36/IV/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007.
05.11.2007 09:17 332/XVIII/07 Uchwała nr 332/XVIII/2007 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
05.11.2007 09:12 331/XVIII/2007 Uchwała nr 331/XVIII/2007 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy działami, rozdziałami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
05.11.2007 09:10 330/XVIII/2007 Uchwała nr 330/XVIII/2007 w sprawie wyznaczenia kierunku działania Prezydentowi Miasta Ruda Śląska
05.11.2007 09:02 329/XVIII/2007 Uchwała nr 329/XVIII/2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej za cenę niższą od wartości rynkowej z jednoczesnym zaliczeniem nakładów na wybudowanie ...
05.11.2007 08:42 324/XVIII/07 Uchwała nr 328/XVIII/2007 w sprawie zwiększenia udziałów Miasta Ruda Śląska w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach poprzez wniesienie wkładu niepie
05.11.2007 08:39 327/XVIII/07 Uchwała nr 327/XVIII/2007 zmieniająca uchwałę nr 1078/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu miasta na prawach powiatu oraz ro
05.11.2007 08:37 326/XVIII/07 Uchwała nr 326/XVIII/2007 uchylająca uchwałę nr 302/XVII/07 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 27.09.2007 r. w sprawie ulg podatkowych w ramach pomocy de minimis.
05.11.2007 08:34 325/XVIII/07 Uchwała nr 325/XVIII/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2007.
05.11.2007 08:31 324/XVIII/07 Uchwała nr 324/XVIII/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zwiększenia udziałów Miasta Ruda Śląska w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich