Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2007 13:37 PC.BF.0151-393/07 393/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 354/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu miasta
03.12.2007 13:34 PC.BF.0151-392/07 392/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 356/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i zadaniami
03.12.2007 13:31 PC.BF.0151-391/07 391/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 355/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
03.12.2007 13:28 PC.BF.0151-390/07 390/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
03.12.2007 13:25 PC.BF.0151-389/07 389/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
03.12.2007 13:22 PC.BF.0151-388/07 388/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
03.12.2007 13:09 PC.BF.0151-387/07 387/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
03.12.2007 12:53 PC.BF.0151-386/07 386/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w zakresie zadań administracji rządowej realizowanych przez
03.12.2007 12:46 PC.BF.0151-385/07 385/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
03.12.2007 12:42 PC.BF.0151-384/07 384/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
03.12.2007 12:39 PC.BF.0151-383/07 383/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
03.12.2007 12:37 PC.BF.0151-382/07 382/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
03.12.2007 12:34 PC.BF.0151-381/07 381/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconyc
03.12.2007 12:32 PC.BF.0151-380/07 380/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
03.12.2007 12:29 PC.BF.0151-379/07 379/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
03.12.2007 12:27 PC.BF.0151-378/07 378/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
03.12.2007 12:21 PC.BF.0151-377/07 377/07 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 6.000.000 zł (słownie sześćmilionówzlotych) na okres od 30.11.2007 do 20.12.2007 r.
30.11.2007 11:42 PC.BF.0151-376/07 376/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
30.11.2007 11:39 PC.BF.0151-375/07 375/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powi
30.11.2007 11:35 PC.BF.0151-374/07 374/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
30.11.2007 11:32 PC.BF.0151-373/07 373/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powi
30.11.2007 11:30 PC.BF.0151-372/07 372/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw
30.11.2007 11:27 PC.BF.0151-371/07 371/07 w sprawie zmian dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007,
30.11.2007 09:18 PC.BF.0151-370/07 370/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw
30.11.2007 09:16 PC.BF.0151-369/07 369/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
30.11.2007 09:11 PC.BF.0151-368/07 368/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych, między rozdziałami i paragrafami,
30.11.2007 09:03 PC.BF.0151-367/07 367/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.11.2007 15:08 PC.BF.0151-366/07 366/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.11.2007 15:06 PC.BF.0151-365/07 365/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
28.11.2007 15:05 PC.BF.0151-364/07 364/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat
28.11.2007 15:00 PC.BF.0151-363/07 363/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
28.11.2007 14:58 NR PC.BF.0151-362/07 w sprawie 362/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
28.11.2007 14:55 PC.BF.0151-361/07 361/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
28.11.2007 14:52 PC.BF.0151-360/07 360/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powi
28.11.2007 14:48 PC.BF.0151-359/07 359/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
28.11.2007 14:43 PC.BF.0151-358/07 358/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powi
28.11.2007 14:37 PC.BF.0151-357/07 357/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.,
28.11.2007 14:34 PC.BF.0151-356/07 356/07 w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
28.11.2007 14:32 PC.BF.0151-355/07 355/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.,
28.11.2007 14:30 PC.BF.0151-354/07 354/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powi
22.11.2007 10:56 PC.BF.0151-353/07 353/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powi
22.11.2007 10:54 PC.BF.0151-352/07 352/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
22.11.2007 10:52 PC.BF.0151-351/07 351/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
22.11.2007 10:50 PC.BF.0151-350/07 350/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami,
22.11.2007 10:44 PC.BF.0151-349/07 349/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.11.2007 10:31 PC.BF.0151-348/07 348/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powi
22.11.2007 10:28 PC.BF.0151-347/07 347/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.11.2007 10:25 PC.BF.0151-346/07 346/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
22.11.2007 10:23 PC.BF.0151-345/07 345/07 w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
22.11.2007 10:20 PC.BF.0151-344/07 344/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

1 2 następna