Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2004 12:58 345/PM/03 345/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
08.07.2004 12:55 346/PM/03 346/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
08.07.2004 12:52 347/PM/03 347/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
08.07.2004 12:48 348/PM/03 348/PM/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia likwidacji na dzień 30.09.2003 r. Przychodni Rejonowej (...)
08.07.2004 12:42 267/PM/03 267/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach z przeznaczeniem pod budowę domu
08.07.2004 12:40 268/PM/03 268/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul.Sejmu Śląskiego 5 w Rudzie Śląskiej - Halembie
08.07.2004 12:39 269/PM/03 269/PM/03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.02.2003 r. w sprawie przyjęcia i stosowania procedur realizacji projektu ISPA ..
08.07.2004 12:38 270/PM/03 270/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul.Ks. Potyki pod budowę obiektu usługowo-handlowego
08.07.2004 12:37 271/PM/03 271/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości ...
08.07.2004 12:35 272/PM/03 272/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonej numerami geodezyjnymi: 1622/3, 1623/3, 1624/3 ...
08.07.2004 12:31 273/PM/03 273/PM/03 w sprawie złożenia do depozytu sądowego ceny wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 6694
08.07.2004 12:30 274/PM/03 274/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 29 mieszczącego się. w budynku przy ul.Podlas 3b w Rudzie Śl.-Goduli
08.07.2004 12:29 275/PM/03 275/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 16 mieszczącego się. w budynku przy ul. Podlas 3a w Rudzie Śl. - Goduli
08.07.2004 12:27 277/PM/03 277/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu, lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul. Zabrzańskiej 72 w Rudzie Śl. - Rudzie
08.07.2004 12:27 276/PM/03 276/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 mieszczącego się w budynku przy ul. Olszynowej 4 w Rudzie Śl. - Halembie
08.07.2004 12:25 278/PM/03 278/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul. 1-go Maja 5c w Rudzie Śl. - Halembie
08.07.2004 12:19 301/PM/03 301/PM/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg. bilansu rozpoczęcia likwidacji na dzień 31.05.2003 r. Przychodni Rejonowej (...)
08.07.2004 12:18 302/PM/03 302/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym typu ...
08.07.2004 12:16 303/PM/03 303/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 8 w Rudzie
08.07.2004 12:13 304/PM/03 304/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 6 w Rudzie
08.07.2004 12:09 305/PM/03 305/PM/03 w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - "Huty Pokój" ...
08.07.2004 12:07 306/PM/03 306/PM/03 w sprawie ustanowienia odpłatnych służebności gruntowych na nieruchomościach własności Miasta położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Magazynowej
08.07.2004 12:05 307/PM/03 307/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesnym przeniesieniem prawa własności budynku pawilonu handlowego (...)
08.07.2004 12:02 308/PM/03 308/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 12 listopada 2096 r. działki nr 533/67 (...)
08.07.2004 11:59 309/PM/03 309/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Brata Alberta (...)
08.07.2004 11:58 310/PM/03 310/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej (...)
08.07.2004 11:57 311/PM/03 311/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem który spełnia funkcję lokalu użytkowego (...)
08.07.2004 11:54 312/PM/03 312/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie
08.07.2004 11:51 313/PM/03 313/PM/03 w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul.Szpaków 33
08.07.2004 11:48 225/PM/03 225/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej oraz jej Przewodniczącego
08.07.2004 11:47 314/PM/03 314/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego (...)
08.07.2004 11:47 226/PM/03 226/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kąpielowej ...
08.07.2004 11:46 202/PM/03 202/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3207/98 o powierzchni 125 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej ...
08.07.2004 11:46 227/PM/03 227/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Kąpielowej z przeznaczeniem pod budowę obiektu handlowego
08.07.2004 11:46 201/PM/03 201/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3208/98 o powierzchni 126 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej...
08.07.2004 11:45 315/PM/03 315/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ul. Maya nr 12 w (...)
08.07.2004 11:45 228/PM/03 228/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 36 mieszczącego się w budynku przy ul.Grodzkiej 4c w Rudzie Śląskiej - Halembie
08.07.2004 11:44 203/PM/03 203/PM/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3205/98 o powierzchni 127 m2, położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Poligonowej ...
08.07.2004 11:44 229/PM/03 229/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 60 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Górnośląskiej ..
08.07.2004 11:43 205/PM/03 205/PM/03 w sprawie sposobu ustalania wysokości ryczałtu pobieranego od handlujących na targowiskach i miejscach handlu obwoźnego znajdujących się na terenie miasta Ruda Śląska
08.07.2004 11:43 230/PM/03 230/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Olszynowej 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
08.07.2004 11:43 204/PM/03 204/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul.Warszawskiej ...
08.07.2004 11:41 207/PM/03 207/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Energetyków 23 w Rudzie Śląskiej - Halembie
08.07.2004 11:41 231/PM/03 231/PM/03 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halemba stanowiącej działką o oznaczeniu geodezyjnym nr 689/58
08.07.2004 11:41 316/PM/03 316/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela nr 7 (...)
08.07.2004 11:41 206/PM/03 206/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
08.07.2004 11:40 233/PM/03 233/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Joanny 17 do 17c w Rudzie Śląskiej
08.07.2004 11:40 208/PM/03 208/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Bukowej z przeznaczeniem pod budowę obiektu handlowo-usługowego
08.07.2004 11:40 232/PM/03 232/PM/03 w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i przeniesienia własności budynków na rzecz Akademii Ekonomicznej ...
08.07.2004 11:39 234/PM/03 234/PM/03 w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołanie Komisji Konkursowej na wybór realizatora programu zdrowotnego ...

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna