Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2004 10:59 326/PM/03 326/PM/03 w sprawie wyznaczenia i dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej
08.07.2004 10:59 245/PM/03 245/PM/03 w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 105/PM/03 z dnia 18.04.2003r. dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego
08.07.2004 10:59 177/PM/03 177/PM/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu na dzień 31.12.2002 r. Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163.
08.07.2004 10:58 178/PM/03 178/PM/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia na dzień 28.02.2003 r. Przychodni Rejonowej SP Z0Z w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej
08.07.2004 10:57 180/PM/03 180/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ulicy Joanny 20 do 20e w Rudzie Śląskiej - Goduli.
08.07.2004 10:57 246/PM/03 246/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bukowej ...
08.07.2004 10:57 179/PM/03 179/PM/03 w sprawie przejęcia nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami tworzącymi kąpielisko położonej przy ulicy Bytomskiej stanowiącej własność Skarbu Państwa ...
08.07.2004 10:56 181/PM/03 181/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w rejonie ulicy ks. Szymały...
08.07.2004 10:55 183/PM/03 183/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Szpitala Miejskiego nr 2 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedziba przy ul. Lipa 2.
08.07.2004 10:55 182/PM/03 182/PM/03 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miejskiego Kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej...
08.07.2004 10:54 327/PM/03 327/PM/03 w sprawie wyznaczenia i dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego
08.07.2004 10:54 184/PM/03 184/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl ...
08.07.2004 10:53 186/PM/03 186/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
08.07.2004 10:52 188/PM/03 188/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ w Rudzie Śl. ...
08.07.2004 10:52 187/PM/03 187/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
08.07.2004 10:51 189/PM/03 189/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
08.07.2004 10:50 191/PM/03 191/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
08.07.2004 10:50 328/PM/03 328/PM/03 w sprawie wyznaczenia i dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Krasickiego
08.07.2004 10:50 190/PM/03 190/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
08.07.2004 10:48 329/PM/03 329/PM/03 w sprawie wyznaczenia i dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Furgoła (.
08.07.2004 10:47 192/PM/03 192/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
08.07.2004 10:47 247/PM/03 247/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 615/99 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 18.10.1999 r dot. zmiany stawek czynszu za za dzierżawę oraz najem nieruchomości ...
08.07.2004 10:46 193/PM/03 193/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
08.07.2004 10:46 330/PM/03 330/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ul. Fabrycznej nr 3 w Rudzie ...
08.07.2004 10:45 194/PM/03 194/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
08.07.2004 10:44 331/PM/03 331/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w pasie drogi publicznej - ulicy Lipowej
08.07.2004 10:44 195/PM/03 195/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
08.07.2004 10:38 332/PM/03 332/PM/03 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 3188/52 o powierzchni 359 m2 (...)
08.07.2004 10:35 248/PM/03 248/PM/03 w sprawie wystąpienia do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za pośrednictwem Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwa Katowice ...
08.07.2004 10:33 249/PM/03 249/PM/03 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Rudzie Śl. przy ul. Krętej 4 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śl. na nieruchomość ...
08.07.2004 10:29 250/PM/03 250/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie w rejonie ul.Chrobrego ...
08.07.2004 10:14 185/PM/03 185/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
08.07.2004 10:03 196/PM/03 196/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
08.07.2004 10:02 197/PM/03 197/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
08.07.2004 10:01 198/PM/03 198/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
08.07.2004 10:00 199/PM/03 199/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
08.07.2004 09:41 200/PM/03 200/PM/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. ...
08.07.2004 09:38 117/PM/03 117/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego
08.07.2004 09:38 116/PM/03 116/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląsku nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej
08.07.2004 09:37 118/PM/03 118/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej
08.07.2004 09:36 120/PM/03 120/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śl. przy ulicy Dąbrowskiego - Kupi
08.07.2004 09:36 119/PM/03 119/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 9
08.07.2004 09:35 121/PM/03 121/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wolności
08.07.2004 09:34 123/PM/03 123/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Leśniej
08.07.2004 09:34 122/PM/03 122/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Raciborskiej
08.07.2004 09:33 124/PM/03 124/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego ...
08.07.2004 09:32 126/PM/03 126/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 10 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
08.07.2004 09:32 125/PM/03 125/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śl. przy ulicy Plac Wolności i Niedurnego
08.07.2004 09:31 127/PM/03 127/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Otylii - Katowickiej
08.07.2004 09:30 129/PM/03 129/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul.Magnolii

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna