Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2004 09:30 128/PM/03 128/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul.Narcyzów z przeznaczeniem pod budowę domów jednorodzinnych
08.07.2004 09:29 130/PM/03 130/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym typu "domek fiński"
08.07.2004 09:28 131/PM/03 131/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonych w rejonie ulicy Solidarności
08.07.2004 09:27 132/PM/03 132/PM/03 w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. konsultacji oraz odbioru poszczególnych etapów zamówienia publicznego w zakresie (...)
08.07.2004 09:26 133/PM/03 133/PM/03 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl.
07.07.2004 18:49 134/PM/03 134/PM/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. 11 Listopada
07.07.2004 17:55 135/PM/03 135/PM/03 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Szpitala Miejskiego Nr 2 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
07.07.2004 17:53 136/PM/03 136/PM/03 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 154 ...
07.07.2004 17:52 137/PM/03 137/PM/03 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 155 ...
07.07.2004 17:51 138/PM/03 138/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 17:50 139/PM/03 139/PM/03 w sprawie uchylenia uchwały Nr 527/2002 Zarządu Miasta Rudy Śląskiej z dnia 30.07.2002 r. dotyczącej zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Ruda Śląska
07.07.2004 17:49 140/PM/03 140/PM/03 w sprawie odwołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej i powołania nowego Przewodniczącego ww. Zespołu
07.07.2004 17:48 142/PM/03 142/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej ...
07.07.2004 17:48 141/PM/03 141/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej ...
07.07.2004 17:47 144/PM/03 144/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej ...
07.07.2004 17:47 143/PM/03 143/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej ...
07.07.2004 17:46 146/PM/03 146/PM/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Kruczej ...
07.07.2004 17:46 145/PM/03 145/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej o oznaczeniu geodezyjnym nr 739/54 o powierzchni 26 m2 ...
07.07.2004 17:45 147/PM/03 147/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości położonej w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul.Kokota pod budowę stacji tankowania gazem
07.07.2004 17:44 148/PM/03 148/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul.Bankowej ...
07.07.2004 17:36 149/PM/03 149/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 60 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy 1 Maja ...
07.07.2004 17:35 150/PM/03 150/PM/03 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta ...
07.07.2004 17:34 152/PM/03 152/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 1
07.07.2004 17:34 151/PM/03 151/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Furgoła ...
07.07.2004 17:33 153/PM/03 153/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
07.07.2004 17:32 155/PM/03 155/PM/03 w sprawie Przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ...
07.07.2004 17:32 154/PM/03 154/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
07.07.2004 17:31 156/PM/03 156/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelski
07.07.2004 17:30 158/PM/03 158/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedzieli
07.07.2004 17:30 157/PM/03 157/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
07.07.2004 17:29 160/PM/03 160/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego
07.07.2004 17:29 159/PM/03 159/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ...
07.07.2004 17:28 161/PM/03 161/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Lipa 2
07.07.2004 17:27 162/PM/03 162/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Lipa 3
07.07.2004 17:26 164/PM/03 164/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul.Mieszka I pod budowę obiektu usługowo-handlowego
07.07.2004 17:26 163/PM/03 163/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 4 położonego w zespole 14 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu ...
07.07.2004 17:23 088/PM/03 088/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 9 w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 17:23 087/PM/03 087/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela ...
07.07.2004 17:22 089/PM/03 089/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 21 w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 17:21 091/PM/03 091/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 17:21 090/PM/03 090/PM/03 w sprawie dokonania zmiany umowy ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu położonego w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Gierałtowskiego 3 (...)
07.07.2004 17:20 093/PM/03 093/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i. Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej ...
07.07.2004 17:20 092/PM/03 092/PM/03 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 8453 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej ...
07.07.2004 17:19 095/PM/03 095/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela nr 3 w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 17:19 094/PM/03 094/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 18 w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 17:18 096/PM/03 096/PM/03 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu dla zapewnienia obsługi i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji ds. referendum w Rudzie Śląskiej.
07.07.2004 17:17 098/PM/03 098/PM/03 w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 17:17 097/PM/03 097/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela nr 3 w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 17:16 099/PM/03 099/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Krasińskiego 7d w Rudzie Śląskiej - Wirku.
07.07.2004 17:15 101/PM/03 101/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy placu Wolności 2a w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna