Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2004 17:15 100/PM/03 100/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ul.Krasińskiego 3a w Rudzie Śląskiej - Wirku
07.07.2004 17:14 103/PM/03 103/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 14 mieszczącego się w budynku przy ul. Grodzkiej 7a w Rudzie Śląskiej - Halembie
07.07.2004 17:14 102/PM/03 102/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
07.07.2004 17:13 105/PM/03 105/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ul. Zgrzebnioka 12 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie
07.07.2004 17:13 104/PM/03 104/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4, 4a mieszczącego się w budynku przy ul. Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
07.07.2004 17:12 106/PM/03 106/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 39 mieszczącego się w budynku przy ul. Joanny 18c w Rudzie Śląskiej - Goduli
07.07.2004 17:11 108/PM/03 108/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1a mieszczącego się w budynku przy ul. Niedurnego 65 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
07.07.2004 17:11 107/PM/03 107/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul. Podlas 1 w Rudzie Śląskiej - Goduli
07.07.2004 17:10 110/PM/03 110/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. 1 Maja 246 w Rudzie Śląskiej - Wirku
07.07.2004 17:10 109/PM/03 109/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 36 mieszczącego się w budynku przy ul. Modrzejewskiej 4b w Rudzie Śląskiej - Goduli
07.07.2004 17:09 111/PM/03 111/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu, garażu murowanego nr 7 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Ratowników
07.07.2004 17:08 113/PM/03 113/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Opolskiej nr 2 w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 17:08 112/PM/03 112/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu garażu murowanego nr 39 położonego w zespole 27 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Jana Dobrego
07.07.2004 17:07 115/PM/03 115/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości
07.07.2004 17:07 114/PM/03 114/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 760/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śl. z dnia 29.10.2002 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przetargów na wysokość czynszu najmu lokali użytkowych
07.07.2004 16:29 056/PM/03 056/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela zgodnie z art. 50a i 130a Ustawy z dnia 20 czerwca (...)
07.07.2004 16:29 055/PM/03 055/PM/03 w sprawie przyjęcia regulaminu przetargu ofertowego na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego przeznaczonego pod usługi kabiny fotograficznej.
07.07.2004 16:28 057/PM/03 057/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej obiektów sieciowych i objęcia nowych (...)
07.07.2004 16:27 059/PM/03 059/PM/03 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego, stanowiącej (...)
07.07.2004 16:27 058/PM/03 058/PM/03 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
07.07.2004 16:26 061/PM/03 061/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
07.07.2004 16:26 060/PM/03 060/PM/03 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 16:25 063/PM/03 063/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
07.07.2004 16:25 062/PM/03 062/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
07.07.2004 16:24 065/PM/03 065/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
07.07.2004 16:24 064/PM/03 064/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
07.07.2004 16:23 066/PM/03 066/PM/03 w sprawie przyjęcia darowizny prawa urzytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych oraz własności budowli (drogi)...
07.07.2004 16:22 068/PM/03 068/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego 39-41
07.07.2004 16:22 067/PM/03 067/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesnym przeniesieniem prawa własności części budynków mieszkalnych ...
07.07.2004 16:21 069/PM/03 069/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Przelotowej nr 1 w Rudzie Śląskiej..
07.07.2004 16:20 070/PM/03 070/PM/03 w sprawie dokonania sprostowania aktu notarialnego w celu określenia właściwej działki geodezyjnej oraz prowadzonej dla niej księgi wieczystej.
07.07.2004 16:19 072/PM/03 072/PM/03 w sprawie ustalenia "Regulaminu obliczania wysokości dotacji dla klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym (...)".
07.07.2004 16:19 071/PM/03 071/PM/03 w sprawie określenia zasad publikowania informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Ruda Śląska
07.07.2004 16:17 074/PM/03 074/PM/03 w sprawie zrzeczenia się na rzecz Miasta Ruda Śląska prawa wieczystego użytkowania gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r. oraz prawa własności usytuowanych na nim budynków ...
07.07.2004 16:17 073/PM/03 073/PM/03 sprawie ustalenia 'Regulaminu obliczania wysokości dotacji dla klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym na realizację zleconego zadania (...)
07.07.2004 16:16 075/PM/03 075/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 23 w Rudzie (...)
07.07.2004 16:13 076/PM/03 076/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 11w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 16:11 078/PM/03 078/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 15 w Rudzie Śląskie
07.07.2004 16:11 077/PM/03 077/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 16 w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 16:10 080/PM/03 080/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kedzierzyńskiej nr 22 w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 16:10 079/PM/03 079/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 8 w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 16:09 081/PM/03 081/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej nr 6 w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 16:08 083/PM/03 083/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Podlas 3 w Rudzie Śląskiej - Goduli
07.07.2004 16:08 082/PM/03 082/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej nr 7 w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 16:07 084/PM/03 084/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Podlas 3a-b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
07.07.2004 16:06 086/PM/03 086/PM/03 w sprawie powołania komisji konkursowych
07.07.2004 16:06 085/PM/03 085/PM/03 w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom przy ul. Czarnoleśnej 13
07.07.2004 16:04 021/PM/03 021/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy (...)
07.07.2004 16:04 020/PM/03 020/PM/03 w sprawie przyjęcia regulaminu przetargu ofertowego na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego przeznaczonego pod usługi kabiny fotograficznej.
07.07.2004 16:03 023/PM/03 023/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa prowadzonym przez Caritas (...)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna