Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2004 16:03 022/PM/03 022/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie (...)
07.07.2004 16:02 024/PM/03 024/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Senior" (...)
07.07.2004 16:01 025/PM/03 025/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (...)
07.07.2004 16:00 027/PM/03 027/PM/03 w sprawie przyjęcia i stosowania procedur realizacji projektu ISPA w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej.
07.07.2004 16:00 026/PM/03 026/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela zgodnie z art. 50a i 130a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. (...)
07.07.2004 15:59 029/PM/03 029/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 23 w Rudzie Śląskiej-Goduli
07.07.2004 15:59 028/PM/03 028/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 21 w Rudzie Śląskiej-Goduli
07.07.2004 15:58 030/PM/03 030/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 25 w Rudzie Śląskiej-Goduli
07.07.2004 15:57 032/PM/03 032/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 16 położonego w zespole 6 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Solidarności wraz (...)
07.07.2004 15:57 031/PM/03 031/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 27 w Rudzie Śląskiej-Goduli
07.07.2004 15:56 033/PM/03 033/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 13 położonego w zespole 16 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Brodzińskiego (...)
07.07.2004 15:55 035/PM/03 035/PM/03 w sprawie wytypowania z mieszkaniowego zasobu Miasta budynków, w których zwalniane lokale mieszkalne wynajmowane będą jako lokale socjalne.
07.07.2004 15:55 034/PM/03 034/PM/03 w sprawie powołanie Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia Konkursu na koncepcję powołania oraz zarządzania Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości.
07.07.2004 15:54 037/PM/03 037/PM/03 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 5 lat w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Nowary celem dokonania rozbiórki (...)
07.07.2004 15:54 036/PM/03 036/PM/03 w sprawie użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych
07.07.2004 15:53 038/PM/03 038/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych związanych z realizacją zadań w zakresie (...)
07.07.2004 15:52 039/PM/03 039/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 5 w Rudzie Śląskiej (...)
07.07.2004 15:51 041/PM/03 041/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej nr 10 w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:51 040/PM/03 040/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya nr 1 w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:50 043/PM/03 043/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zamenhofa nr 1 w Rudzie Śląskiej - Halembie
07.07.2004 15:50 042/PM/03 042/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej nr 6 w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:49 044/PM/03 044/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego nr 5 w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:48 046/PM/03 046/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
07.07.2004 15:48 045/PM/03 045/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
07.07.2004 15:47 048/PM/03 048/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:47 047/PM/03 047/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
07.07.2004 15:46 050/PM/03 050/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:46 049/PM/03 049/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:45 051/PM/03 051/PM/03 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie gruntu wchodzącego w skład Pracowniczego Ogrodu (...)
07.07.2004 15:44 052/PM/03 052/PM/03 w sprawie nadania Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej.
07.07.2004 15:43 053/PM/03 053/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą, przy ul. Radoszowskiej 163
07.07.2004 15:42 054/PM/03 054/PM/03 w sprawie przekazania majątku po zlikwidowanej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 w Rudzie Śląskiej (...)
07.07.2004 15:40 002/PM/03 002/PM/03 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia od MGSM
07.07.2004 15:40 001/PM/03 001/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej (...)
07.07.2004 15:39 003/PM/03 003/PM/03 w sprawie upoważnienia pracowników Wydz. Spraw Lokalowych UM do prezentowania stanowiska Miasta w sprawach techniczno-proceduralnych dotyczących wspólnot mieszkaniowych (...)
07.07.2004 15:38 004/PM/03 004/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych (...)
07.07.2004 15:37 005/PM/03 005/PM/03 w sprawie zobowiązania Dyrektora MZOPO w kierowanym przez Niego zakładzie komórki prawnej umożliwiającej obsługę prawną wszystkich szkół i innych placówek oświatowych
07.07.2004 15:36 006/PM/03 006/PM/03 w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do opracowania Regulaminu wynagradzania określonego w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
07.07.2004 15:35 008/PM/03 008/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 32 mieszczącego się w budynku przy ul.Podlas 3c w Rudzie Śl.-Goduli.
07.07.2004 15:35 007/PM/03 007/PM/03 w sprawie sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2 o zakup zestawu do prób (...)
07.07.2004 15:34 009/PM/03 009/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 48 mieszczącego się w budynku przy ul.1-go Maja 324 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
07.07.2004 15:33 010/PM/03 010/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ul.Osiedlowej 11 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
07.07.2004 15:02 211a/PM/03 211a/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 14:56 011/PM/03 011/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul.Gierałtowskiego 6 w Rudzie Śl.- Rudzie.
07.07.2004 14:53 013/PM/03 013/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Solidarności 17 w Rudzie Śląskiej - Halembie
07.07.2004 14:53 012/PM/03 012/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Warszawskiej 16 w Rudzie Śląskiej - Orzegowie.
07.07.2004 14:52 014/PM/03 014/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ul.Radoszowskiej 110 w Rudzie Sl.-Kochłowicach.
07.07.2004 14:51 015/PM/03 015/PM/03 w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11085, będącej w użytkowaniu wieczystym (...)
07.07.2004 14:50 017/PM/03 017/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 759/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2002 roku w sprawie: określenia celów, przy spełnienie których istnieje możliwość zawarcia umowy (...)
07.07.2004 14:50 016/PM/03 016/PM/03 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta Ruda Śląska Nr 515/2000 z dnia 18.10.2000 r. w sprawie zaproszenia w imieniu Miasta trzech polskich rodzin z Kazachstanu do osiedlenia

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 następna