Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.02.2008 12:33 444/XXII/08 Uchwała nr 444/XXII/2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego dotyczącego likwidacji SP ZOZ w Wieruszowie przy ul.warszawskiej 104
25.02.2008 12:31 443/XXII/08 Uchwała nr 443/XXII/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7.
25.02.2008 12:28 442/XXII/08 Uchwała nr 442/XXII/2008 zmieniająca uchwałę nr 468/XXVI/2004 Rady Miejskiej z dnia 27.05.2004 r.
25.02.2008 12:25 441/XXII/08 Uchwała nr 441/XXII/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślaska
25.02.2008 12:22 440/XXII/08 Uchwała nr 440/XXII/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślaska
25.02.2008 12:15 439/XXII/08 Uchwała nr 439/XXII/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślaska
25.02.2008 12:04 438/XXII/08 Uchwała nr 438/XXII/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślaska
25.02.2008 11:53 437/XXII/08 Uchwała nr 437/XXII/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślaska
25.02.2008 11:50 436/XXII/08 Uchwała nr 436/XXII/2008 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
25.02.2008 11:46 435/XXII/08 Uchwała nr 435/XXII/2008 w sprawie wskazania kierunku działania Prezydentowi Miasta Ruda Śląska oraz wyrażenia woli udzielenia zgody Prezydentowi Miasta Ruda Śląska na dokonaie darowizny nieruc
25.02.2008 11:40 434/XXII/08 Uchwała nr 434/XXII/2008 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie fragmentu dachu kościoła pw Ścięcia ś. Jana Chrz
25.02.2008 11:38 433/XXII/08 Uchwała nr 433/XXII/2008 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji zabytkowego ogrodzenia kościoła pw.św. Józefa ..
25.02.2008 11:34 432/XXII/08 Uchwała nr 432/XXII/2008 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji zabytkowego ogrodzenia kościoła Ewangelicko-Augsbu
25.02.2008 11:26 431/XXII/08 Uchwała nr 431/XXII/2008 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji witraży zlokalizowanych w zabytkowym kościele ...
25.02.2008 10:54 430/XXII/08 Uchwała nr 430/XXII/2008 w sprawie zbycia na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Najświętsze Serce Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej niezabudowanych nieruchomości gruntowych, ustalenia ceny sprzedaży
25.02.2008 10:48 429/XXII/2008 Uchwała nr 429/XXII/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) zabudowanej nieruchomości położonej w Rudzie Śl. - Goduli na rzecz Spółki pod firmą "Ru
25.02.2008 10:24 428/XXII/2008 Uchwała nr 428/XXII/2008 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursów realizowanych w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki" w ramach Priorytetu IX współfinansowanego ze środ
25.02.2008 10:19 427/XXII/08 Uchwała nr 427/XXII/2008 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursów realizowanych w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Fun