Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2004 15:36 0151-073/BF/04 0151-73/BF/04 w sprawie wykonania Uchwały Nr 487/XXVIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 24.06.2004 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.
04.08.2004 15:34 0151-072/BF/04 0151-72/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
04.08.2004 15:23 0151-071/BF/04 0151-71/BF/04 w sprawie wykonania Uchwały Nr 502/XXVIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 24.06.2004 r. w sprawie zmian w wydatkach w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
04.08.2004 15:14 0151-070/BF/04 0151-70/BF/04 w sprawie wykonania Uchwały Nr 488/XXVIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 24.06.2004 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach
04.08.2004 15:13 0151-069/BF/04 0151-69/BF/04 w sprawie wykonania Uchwały Nr 486/XXVIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 24.06.2004 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok
04.08.2004 14:18 0151-068/BF/04 0151-68/BF/04 w sprawie wykonania Uchwały Nr 484/XXVIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 24.06.2004 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2
04.08.2004 14:16 0151-067/BF/04 0151-67/BF/04 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na III kwartał 2004 roku
04.08.2004 14:12 0151-066/BF/04 0151-66/BF/04 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0151-51/BF/04 z dnia 09.06.2004 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach (...
04.08.2004 14:09 0151-065/BF/04 0151-65/BF/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
04.08.2004 14:08 0151-064/BF/04 0151-64/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
04.08.2004 14:06 0151-063/BF/04 0151-63/BF/04 w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu na II kwartał 2004 r.
04.08.2004 14:05 0151-062/BF/04 0151-62/BF/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. w zakresie realizacji bieżących zadań własnych powiatu
04.08.2004 14:01 0151-061/BF/04 0151-61/BF/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta aa prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
04.08.2004 13:24 0151-060/BF/04 0151-60/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 3.038.000 zł na okres trzydziestu trzech dni
04.08.2004 12:44 0151-059/BF/04 0151-59/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 1.000.000 zł na okres jednego miesiąca
04.08.2004 12:37 0151-058/BF/04 0151-058/BF/04 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
02.08.2004 17:00 0151-057/BF/04 0151-057/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
02.08.2004 16:51 0151-056/BF/04 0151-056/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
02.08.2004 16:31 0151-055/BF/04 0151-055/BF/04 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2004
02.08.2004 16:25 0151-054/BF/04 0151-054/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 5.045.849 zł na okres jednego miesiąca
02.08.2004 16:21 0151-053/BF/04 0151-053/BF/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
02.08.2004 16:18 0151-052/BF/04 0151-052/BF/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
02.08.2004 16:16 0151-051/BF/04 0151-051/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
02.08.2004 16:14 0151-050/BF/04 0151-50/BF/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-28/BF/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.05.2004 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2004.
02.08.2004 16:11 0151-049/BF/04 0151-049/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
02.08.2004 16:05 0151-048/BF/04 0151-048/BF/04 w sprawie wykonania Uchwały Nr 479/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.05.2004 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 200
02.08.2004 15:57 0151-047/BF/04 0151-047/BF/04 w sprawie wykonania Uchwały Nr 478/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.05.2004 r. w sprawie zmian w dochodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.
26.07.2004 16:48 0151-046/BF/04 0151-046/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 20.000.000 zł (słownie: dwadzieściamilionów) na okres jednego tygodnia
26.07.2004 16:46 0151-045/BF/04 0151-045/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 10.000.000 zł (słownie: dziesięćmilionów) na okres jednego miesiąca
26.07.2004 16:39 0151-044/BF/04 0151-44/BF/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
26.07.2004 16:26 0151-043/BF/04 0151-43/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
26.07.2004 16:12 0151-042/BF/04 0151-42/BF/04 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2004
26.07.2004 16:07 0151-041/BF/04 0151-41/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
26.07.2004 16:03 0151-040/BF/04 0151-40/BF/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
23.07.2004 16:03 0151-039/BF/04 0151-39/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu (...)
23.07.2004 15:58 0151-038/BF/04 0151-38/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 3.025.000 zł (słownie- trzymilionydwadzieściapiećtysięcyzłotych) na okres jednego miesiąca
23.07.2004 15:56 0151-037/BF/04 0151-37/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
20.07.2004 10:10 0151-036/BF/04 0151-36/BF/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadali bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
20.07.2004 10:08 0151-035/BF/04 0151-35/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
20.07.2004 10:01 0151-034/BF/04 0151-34/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
20.07.2004 09:54 0151-033/BF/04 0151-33/BF/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
20.07.2004 09:49 0151-032/BF/04 0151-32/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów) na okres jednego miesiąca
20.07.2004 09:18 0151-031/BF/04 0151-31/BF/04 w sprawie zmiany uchwały 419/XXII/2004 Rady Miejskiej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004
19.07.2004 17:10 0151-030/BF/04 0151-30/BF/04 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 rok
19.07.2004 16:40 0151-029/BF/04 0151-29/BF/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących oraz Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (...)
19.07.2004 16:33 0151-028/BF/04 0151-28/BF/04 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2004
19.07.2004 16:14 0151-027/BF/04 0151-27/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
19.07.2004 15:58 0151-026/BF/04 0151-26/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
12.07.2004 11:07 0151-024/BF/04 0151-24/BF/04 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie bankowej obsługi budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska oraz wyboru komisji przetargowej.
12.07.2004 11:06 0151-025/BF/04 0151-25/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 13.000.000 zł (słownie: trzynaściemilionów) na okres dwóch tygodni

1 2 następna