Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.07.2004 11:03 0151-009/BF/04 0151-9/BF/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
12.07.2004 11:02 0151-010/BF/04 0151-10/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 10.000.000 zł na okres jednego miesiąca
12.07.2004 11:01 0151-011/BF/04 0151-11/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 5.000.000 zł na okres jednego miesiąca
12.07.2004 11:00 0151-012/BF/04 0151-12/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
12.07.2004 10:59 0151-013/BF/04 0151-13/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
12.07.2004 10:58 0151-014/BF/04 0151-14/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
12.07.2004 10:57 0151-017/BF/04 0151-17/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 2.000.000 zł na okres jednego miesiąca
12.07.2004 10:57 0151-015/BF/04 0151-15/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
12.07.2004 10:55 0151-018/BF/04 0151-18/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 3.000.000 zł na okres trzydziestu dwóch dni
12.07.2004 10:54 0151-019/BF/04 0151-19/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
12.07.2004 10:53 0151-020/BF/04 0151-20/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
12.07.2004 10:52 0151-021/BF/04 0151-21/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu admini
12.07.2004 10:51 0151-022/BF/04 0151-22/BF/04 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2004
12.07.2004 10:49 0151-023/BF/04 0151-23/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
12.07.2004 10:47 0151-002/BF/04 0151-2/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 3.000.000 zł na okres jednego miesiąca
12.07.2004 10:46 0151-002A/BF/04 0151-2A/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 3.000.000 zł na okres jednego miesiąca
12.07.2004 10:44 0151-003/BF/04 0151-3/BF/04 w sprawie wprowadzenia zmian do przedłożonego projektu budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004
12.07.2004 10:43 0151-005/BF/04 0151-5/BF/04 w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
12.07.2004 10:43 0151-004/BF/04 0151-4/BF/04 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2003
12.07.2004 10:42 0151-006/BF/04 0151-6/BF/04 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na II kwartał 2004 roku
12.07.2004 10:41 0151-007/BF/04 0151-7/BF/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej
12.07.2004 10:40 0151-008/BF/04 0151-8/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez
12.07.2004 10:38 0151-001/BF/04 0151-1/BF/04 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na I kwartał 2004 roku

poprzednia 1 2