Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.06.2006 07:38 SOR.BF.0151-101/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania uchwały Nr 1061/LX/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 20
08.06.2006 12:46 SOR.BF.0151-100/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania uchwały Nr 1059/LX/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zmniejszenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
08.06.2006 12:40 SOR.BF.0151-099/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania uchwały Nr 1058/LX/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2006 rw sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych
08.06.2006 12:35 SOR.BF.0151-098/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
08.06.2006 12:22 SOR.BF.0151-097/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragfarami,
08.06.2006 12:17 SOR.BF.0151-096/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
08.06.2006 12:13 SOR.BF.0151-095/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.06.2006 12:11 SOR.BF.0151-094/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,