Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2008 09:48 510/XXV/08 Uchwała nr 510/XXV/08 zmieniająca uchwałę nr 460/XXIV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.03.2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Rejon
07.05.2008 09:45 509/XXV/08 Uchwała nr 509/XXV/08 zmieniająca uchwałę nr 425/XXI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2008 r. w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej
07.05.2008 09:42 508/XXV/08 Uchwała nr 508/XXV/08 w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 14, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
07.05.2008 09:38 507/XXV/08 Uchwała nr 507/XXV/08 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dot. reorganizacji SP ZOZ pn. "Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu", polegającej na likwidacji Praktyki ..
07.05.2008 09:33 506/XXV/08 Uchwała nr 506/XXV/08 zmieniająca "Program systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną w Rudzie Śląskiej" stanowiący załącznik do Uchwały nr 1039/LX/2006 Rady Miasta w Rudzie Śląskiej z dn. 3
07.05.2008 09:27 505/XXV/08 Uchwała nr 505/XXV/08 w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach na terenie miasta Ruda Śląska
07.05.2008 09:23 504/XXV/08 Uchwała nr 504/XXV/08 w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
07.05.2008 09:20 503/XXV/08 Uchwała nr 503/XXV/08 w sprawie zwiększenia udziałów Miasta Ruda Śląska w MTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
07.05.2008 09:10 502/XXV/08 Uchwała nr 502/XXV/08 zmieniająca uchwałę nr 808/XLII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 22.06.2005 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, w tym garażami ...
07.05.2008 09:06 501/XXV/08 Uchwała nr 501/XXV/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Miasta Ruda
07.05.2008 09:05 500/XXV/08 Uchwała nr 500/XXV/08 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników MOPS w Rudzie Śląskiej
07.05.2008 09:03 499/XXV/08 Uchwała nr 499/XXV/08 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie
07.05.2008 09:00 498/XXV/08 Uchwała nr 498/XXV/08 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzi
07.05.2008 08:58 497/XXV/08 Uchwała nr 497/XXV/08 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie
07.05.2008 08:55 496/XXV/08 Uchwała nr 496/XXV/08 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzi
07.05.2008 08:53 495/XXV/08 Uchwała nr 495/XXV/08 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 w Rudzie Śl
07.05.2008 08:52 494/XXV/08 Uchwała nr 494/XXV/08 w sprawie przyjęcia jednego punktu w złotych dla ustalenia miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Rudzie Śląskiej
07.05.2008 08:38 493/XXV/08 Uchwała nr 493/XXV/08 w sprawie przyjęcia jednego punktu w złotych dla ustalenia miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Rudzie Śląskiej
07.05.2008 08:33 492/XXV/08 Uchwała nr 492/XXV/08 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śl. do konkursu w sprawie o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ
07.05.2008 08:22 491/XXV/08 Uchwała nr 491/XXV/08 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śl. do konkursów realizowanych w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki " w ramach Priorytetu IX współfinansowanego ze środków
07.05.2008 08:17 490/XXV/08 Uchwała nr 490/XXV/08 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śl. do konkursów realizowanych w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki " w ramach Priorytetu IX współfinansowanego ze środków
06.05.2008 15:06 489/XXV/08 Uchwała nr 489/XXV/08 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ...
06.05.2008 15:05 488/XXV/08 Uchwała nr 488/XXV/08 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ...
06.05.2008 14:56 487/XXV/08 Uchwała nr 487/XXV/08 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ...
06.05.2008 14:53 486/XXV/08 Uchwała nr 486/XXV/08 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ...
06.05.2008 14:48 485/XXV/08 Uchwała nr 485/XXV/08 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ...
06.05.2008 14:45 484/XXV/08 Uchwała nr 484/XXV/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego im.M.Chroboka w Rudzie Śl. za 2007 r., dla którego miasto Ruda Śl. jest organizatorem.
06.05.2008 14:41 483/XXV/08 Uchwała nr 483/XXV/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej za 2007 r., dla którego miasto Ruda Śl. jest organizatorem.
06.05.2008 14:38 482/XXV/08 Uchwała nr 482/XXV/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej za 2007 r., dla którego miasto Ruda Śląska jest organizatorem.
06.05.2008 14:30 481/XXV/08 Uchwała nr 481/XXV/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury im.H.Bisty z siedzibą w Rudzie Śl. za 2007 r., dla którego miasto Ruda Śl. jest organiza
06.05.2008 14:26 480/XXV/08 Uchwała nr 480/XXV/08 zmieniająca uchwałę nr 390/XX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008.
06.05.2008 14:22 479/XXV/08 Uchwała nr 479/XXV/08 w sprawie zmiany uchwały nr 159/X/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z WFOŚi GW
06.05.2008 14:04 478/XXV/08 Uchwała nr 478/XXV/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.
06.05.2008 14:01 477/XXV/08 Uchwała nr 477/XXV/08 w sprawie zmian w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.
06.05.2008 13:52 476/XXV/08 Uchwała nr 476/XXV/08 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2007, wniosku Komisji Rewizyjnej dot. absolutorium dla Prezydenta Miasta ...